Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder kan du i vissa fall behöva anlita en kontrollansvarig (som tidigare kallades för kvalitetsansvarig), ofta förkortad KA.

När behövs en kontrollansvarig?

Normalt sett behöver du en kontrollansvarig för allting som kräver bygglovsansökan eller anmälan. Undantaget är vissa enklare ärenden.

Du behöver inte kontrollansvarig för:

 • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
 • Uthus, garage och andra små byggnader
 • Murar och plank
 • Mindre markåtgärder
 • Fasadändringar
 • Skyltar och ljusanordningar

Detta gäller om inte Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar annat.

Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska bland annat:

 • hjälpa dig att skriva ett förslag till kontrollplan
 • vara med på tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd
 • se till att kontrollplanen följs
 • skriva ett utlåtande till dig och nämnden som underlag för slutbesked

Förslag på kontrollansvarig lämnar du in tillsammans med din ansökan.

Om det inte behövs en kontrollansvarig, betyder det att man inte behöver göra en kontrollplan?

Nej. Nästan allt som kräver att du lämnar in ansökan eller anmälan kräver också en kontrollplan. Kontrollplanen kan se olika ut beroende på vad du ska göra.

Kan vem som helst vara kontrollansvarig?

Nej. Den kontrollansvarige måste vara certifierad och ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Han eller hon ska också ha en självständig ställning till den som bygger. Du får alltså inte anlita en vän eller en släkting.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Priset för en kontrollansvarig varierar beroende på hur projektet ser ut och hur mycket jobb som krävs.

Hur hittar man en certifierad kontrollansvarig?

Läs mer om kontrollansvarig och hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats.

Tips och råd

 • Priset för en kontrollansvarig varierar beroende på hur projektet ser ut och hur mycket jobb som krävs. Ett tips är att ta in flera offerter och jämföra.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter