Vy över Nyköping ovanifrån, illustrationer med gula träd

Detaljplanering

En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område. 

Detaljplanen anger gränser för allmänna platser och kvarter och finns inom kommunens tätorter och större fritidshusområden. En detaljplan är juridiskt bindande och avgör ofta om bygglov kan beviljas. Bygglov på landsbygden/utanför detaljplanerat område styrs däremot av plan- och bygglagen och kommunens översiktsplan.

Detaljplaner som är av begränsad betydelse och som inte har något allmänt intresse kan handläggas med så kallat begränsat förfarande. Då får bara direkt berörda möjlighet att lämna synpunkter innan antagandet och ingen granskning sker.

Hur en detaljplan blir till

När en detaljplan tas fram görs en avvägning mellan allmänna och olika enskilda intressen. Ibland tas också ett planprogram fram.

Läs mer om hur en detaljplan blir till.

Kontakta oss

Tfn kundservice 0155-24 80 80
stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter