Avlopp

Allt som spolas ner i avloppet kommer till våra avloppsreningsverk. Reningen är effektiv mot sådant som kan orsaka sjukdom och övergödning. Men den är inte gjord för saker som tops, bindor, kondomer, bomull, trasor, kattsand, lacknafta, mediciner och fett.

Vad får jag spola ner?

Förutom toalettpapper är det endast avföring och kroppsvätskor som kan spolas ner i toaletten. Allt annat ska slängas i papperskorgen eller lämnas in på miljöstationer.

För mer information läs sidan om källsortering.

Samla in matfettet och undvik stopp i avloppet

För att undvika stopp i avloppet kan du göra en stor insats genom att samla in överblivet och använt matfett. Samla matoljan i en vanligt PET-flaska och lämna den i något av de oranga insamlingsskåp som finns runt om i Nyköping. En speciell miljötratt för att lättare hälla upp det på flaskan kan du få på Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping. Stelnat fett i stekpannan kan du skrapa ner i påsen för matavfall.

Avfallskvarn rekommenderas inte

Nyköpings kommun beviljar i regel inte tillstånd för att installera avfallskvarnar. 

Om du har kommunalt avlopp

Det krävs tillstånd från kommunen att installera avfallskvarn om den aktuella fastigheten är ansluten till det kommunala avloppet. Nyköpings kommun beviljar i regel inte sådant tillstånd. Det beror på att avloppsvattnets sammansättning påverkas och det i sin tur gör att avloppsreningsverken inte fungerar som de ska.

Ledningsnätet är inte anpassat för matavfall i spillvattnet, därför kan en avfallskvarn medföra dålig självrensning i ledningsnätet samt orsaka igensättning, nedbrytning och luktproblem. 

Om du har enskilt avlopp

Vill du installera avfallskvarn med anslutning till enskilt avlopp måste du anmäla ändring av avloppsanordning till miljönämnden.Vi avråder dock från att installera avfallskvarnar eftersom avloppsslammets sammansättning kan försvåra tömningen av fastighetens slamavskiljare. Det kan ge höjda avgifter för abonnenter som har slamtömning. En avfallskvarn kan även påverka avloppsanläggningens prestanda och livslängd negativt.

Påsar för matavfall

I Nyköpings kommun ska matavfall sorteras i särskilda avfallspåsar. Innehållet återvinns och blir till biogas och biogödsel. 

 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl.7-16
Lunchstängt kl.12-13
Fredag kl.7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter