Tidningar

Tidningar och andra trycksaker ska lämnas till återvinning, så att materialet kan användas på nytt. Tidningar ska inte läggas i restavfallet.

Tidningsåtervinning för hushåll

Privatpersoner kan lämna tidningar på en återvinningsstation eller i miljöhus (eller liknande) i sitt bostadsområde.

Till tidningar räknas exempelvis:

  • Kontorspapper
  • Pocketböcker
  • Reklamblad
  • Tidningar
  • Kataloger

Papperskassar, wellpapp och kartonger ska istället lämnas i behållaren för
pappersförpackningar. Kuvert lämnas hemma i restavfallet.

Tidningsåtervinning för företag och verksamheter

Företag och verksamheter som vill lämna tidningar och annat returpapper kan beställa det från den insamlare som Nyköpings kommun har avtal med. Tjänsten beställs direkt från insamlaren och utförs enligt överenskommelse med denne.

Kontaktuppgifter:

Broms Renhållning AB

Telefon: 0155-310 29, 0155-21 31 90

E-post: info@bromsrenh.se

Öppna sidomeny