Svartbygge, olovligt byggande

Att bygga utan bygglov eller anmälan när det finns krav på det, är olagligt. Det kan leda till sanktionsavgifter. Ibland kan du också bli tvungen att riva det utförda arbetet om du inte kan få bygglov i efterhand. Ta kontakt med oss om du är osäker på om det du ska göra kräver lov eller anmälan.

Bebyggelsemiljön tillhör oss alla. Var och på vilket sätt vi bygger är ett allmänt intresse. Det angår alla att tomter och byggnader är i ett vårdat skick och att byggnader och anläggningar inte medför fara för liv och hälsa.

Om Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får in en anmälan om misstänkt olovligt byggande gör vi besök på plats och kontaktar fastighetsägaren. Läs om hur vi hanterar tillsysnärenden. 

Exempel på olovligt byggande kan vara om du:

  • börjat på en lovpliktig åtgärd utan startbesked eller utan att det gått fyra veckor från att bygglovet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar
  • börjat på en anmälningspliktig åtgärd utan startbesked
  • börjar använda till exempel en byggnad, anläggning eller eldstad/kamin utan slutbesked
  • river utan anmälan eller lov där det finns krav på det
  • gör lovpliktiga markändringar utan marklov

Konsekvensen för olovligt byggande kan vara att du blir tvungen att riva byggnaden. Du kan också få betala sanktionsavgift.

Anmäl ett svartbygge eller olovligt byggande

Om du misstänker att något är olovligt gjort, sök först på vår hemsida för mer information om det behövs lov eller anmälan. Kontakta gärna kundservice för att fråga om det finns lov för det som är byggt, telefon 0155-24 80 80, mejl kundservice@nykoping.se

Läs mer om hur du anmäler om tillsyn

Mer information

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

  • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
  • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny