Solceller och solfångare

Om du vill installera solcellspaneler eller solfångare på din fastighet räknas det som en fasadändring. Du kan behöva bygglov för det om din fastighet ligger inom detaljplan. Eller så kan du behöva göra en anmälan.

Du behöver alltid bygglov om

 • åtgärden strider mot bestämmelser i gällande detaljplan
 • kommunen har bestämt i gällande detaljplan att solceller/solfångare ska omfattas av bygglov
 • myndigheten bedömer att åtgärden avsevärt ändrar byggnadens yttre utseende och byggnaden har pekats ut som särskilt värdefull och ligger inom detaljplanerat område.

Du behöver inte bygglov om

 • din byggnad inte har pekats ut som särskilt värdefull eller ingår i ett särskilt värdefullt område om du ska montera solceller eller solfångare ovanpå din byggnads tak- eller fasadmaterial som följer byggnadens form och lutning
 • din fastighet ligger utanför detaljplanerat område för att montera solceller eller solfångare på din byggnad
 • du vill sätta upp fristående solfångare och solcellspaneler på marken och den inte bedöms av myndigheten som en byggnad

Du behöver göra en anmälan om

 • solenergianläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • solenergianläggningen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Tänk på att

 • om din byggnad har pekats ut som särskilt värdefull eller ingår i ett särskilt värdefullt område kan du behöva söka bygglov. Kontakta bygglovsenheten i så fall så hjälper vi dig.

Osäker på om det gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Använd kommunens karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område

Handlingar du behöver för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • förslag till kontrollplan
 • situationsplan på tomtkarta
 • fasadritning i skala 1:100
 • tillverkarens specifikation av solcellerna/solfångaren

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • takplan
 • konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion).

Tips

Läs mer på Boverkets webbplats om solceller och solfångare

Avgifter och taxor

Läs mer om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar.

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt ärende

Vi hjälper dig - följ checklistan

Redovisa var byggnaden ska placeras på en situationsplan

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån i lämplig skala, oftast 1:400.

För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du kan läsa om i steget innan.

På en situationsplan ska du redovisa följande:

 • Nya och existerande byggnader
 • Alla mått på den nya byggnadens sidor inklusive markhöjder och golvhöjd
 • Tydliga markeringar om någonting ska rivas
 • Avstånd från tomtgränser. Linjerna som visar avståndet ska vara en rät vinkel, det vill säga 90 grader från tomtgränsen.

Länk till exempelritningar

 

Gör en fasadritning

Fasadritningens syfte är att visa byggnadens utseende och den åtgärd din ansökan gäller. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Befintlig fasad med fönster, dörrar, takkupor med mera.
 • Nya fasad med all exteriör utritad.
 • Tydlig markering var solenergianläggningen placeras.

Gör en takplanritning

Takplanritningens syfte är att redovisa taket sett ovanifrån. Både det du ska bygga eller ändra på taket samt befintliga installationer ska visas på den måttsatta ritningen. Takplanen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Taket sett ovanifrån
 • Nya installationer som är måttsatta
 • Måttsättning till takets hörn

Tillverkarens specifikation av solcellerna/solfångaren

En beskrivning av solcellerna eller solfångarna som intygar att de är CE-märkta.

Det kan du redovisa genom att skicka in ett produktblad eller prestandadeklaration för dina solceller eller solfångare, från tillverkaren.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan. Du kan välja att antingen

ansöka direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett, för att göra ansökan, från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Ansökan med handlingar mejlar du sedan till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny