Vatten och avlopp - installation eller ändring

Om du vill göra en installation eller ändra vatten och avlopp kan du behöva göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan kan behövas

Du behöver göra en anmälan om

  • du ska göra ett stambyte och det påverkar VA-stammar, byggnadens konstruktion eller planlösning.
  • du vill installera en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt. Det gäller även om du vill göra en större ändring i en befintlig anläggning.

Läs mer om vad som gäller om du vill bygga ett enskilt avlopp.

Handlingar du behöver för din anmälan

  • anmälan, via e-tjänst eller blankett
  • redovisning av vatten och avloppsanordningarna
  • plan- och sektionsritning
  • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • namn, certifieringsnummer och kontaktuppgifter inklusive e-post till kontrollansvarig
  • konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion

Avgifter och taxor

Läs om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt eller din grannes ärende

Vi hjälper dig - följ checklistan

Ta fram underlag för ditt ärende

Beroende på vad ditt ärende gäller för åtgärd så behöver vi olika underlag från dig. När du har skickat in din anmälan kommer du bli kontaktad av en av våra byggnadsinspektörer som sedan hjälper dig med vilka handlingar du behöver.

Generellt sätt behöver du en konstruktionsritning eller utförlig beskrivning som visar ändringarna du vill göra och ritningar som visar var i eller på byggnaden du ska göra ändringarna.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan. Du kan välja att antingen

ansöka direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett, för att göra ansökan, från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Ansökan med handlingar mejlar du sedan till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

  • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
  • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter