Ja till fyrfackskärl – det nya insamlingssystemet är beslutat

14 mars 2024
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Alla hushåll ska kunna lämna sina förpackningar till återvinning vid den egna bostaden senast 1 januari 2027. Villor och fritidshus i Nyköping kommer att få fyrfackskärl där det går att lämna förpackningar av plast, metall, papper och glas lika enkelt som att lämna mat- och restavfall.

Under sitt sammanträde 12 mars beslutade kommunfullmäktige att investera i ett nytt insamlingssystem för avfall med fyrfackskärl. Tidigare har även kommunstyrelsen sagt ja till fyrfackssystemet.

Bakgrunden är att regeringen fattat beslut om att alla hushåll ska kunna lämna sina förpackningar till återvinning vid den egna bostaden senast 1 januari 2027. Genom att förenkla för hushållen kommer fler förpackningar att återvinnas.  

I och med regeringens beslut behöver kommunen utveckla nya system för hämtningen av förpackningsavfall. 

 

Så här blir förändringen för hushållen:

  • Villahushåll som har egna avfallskärl idag kommer att få dem utbytta till fyrfackskärl, alltså kärl som är avdelade invändigt i fyra olika fack. Varje hushåll får två fyrfackskärl vardera så att de kan sortera åtta olika slags avfall vid den egna bostaden. De åtta facken rymmer: matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar av plast, papper, metall och färgat respektive ofärgat glas.
  • Hushåll i flerbostadshus och samfälligheter eller liknande får inte fyrfacksskärl. De kommer att ha separata avfallskärl för de olika förpackningarna, helst på den plats där de idag redan lämnar mat- och restavfall. Det vanligaste är att ha miljörum eller iordningsställda ytor utomhus. Det är fastighetsägaren eller samfälligheten som ansvarar för att skapa utrymmet, men kommunen ordnar kärlen.

Planen är att de nya kärlen ska finnas hos kunderna senast i december 2026. 

Under Nyköpings bomässa kommer fyrfackskärlen att visas för besökarna i kommunens monter och det finns då möjlighet att ställa frågor.