Toppbild

Vi utvecklar Nyköping!

På den här samlingssidan kan du ta del av hur Nyköping växer och hur vi jobbar med att utveckla kommunen hållbart. 

Här har vi samlat länkar till en rad sidor som förklarar hur vi i kommunen arbetar med hållbar samhällsplanering på olika sätt. Ta del av aktuella byggprojekt, läs om cykling och få koll på aktuella detaljplanearbeten i kommunen. 

Samhällsplanering är en av kommunens kärnverksamheter som lägger grunden för att vi ska trivas och må bra där vi bor och verkar. Vi har en långsiktig vision för hur vi vill växa, där hållbarhet är en viktig förutsättning. Längre ner på sidan kan du läsa mer om kommunens hållbarhetsprogram och vår översiktsplan - Nyköping 2040. 

Kopplat till den här webbsidan finns ett specialnummer av Nyköpings Tidning med tema hållbar samhällsplanering. Den har delats ut till hushållen i Nyköpings kommun och finns att läsa digitalt på webben. 

Tidning om hur vi utvecklar Nyköping
Tidning om hur vi utvecklar Nyköping

I ett specialnummer av Nyköpings tidning kan du bland annat läsa intervjuer och fakta om byggprojekt och annan utveckling som pågår i Nyköpings kommun. Tidningen delas ut till alla hushåll inom Nyköpings kommun, den finns även digitalt. 

Pågående byggprojekt
Pågående byggprojekt

Nyköping växer, det märks inte minst på de många planerade och pågående byggprojekten inom kommunen. 

Byggläget
Byggläget

På en karta kan du se hur nya bostäder byggs över hela kommunen. Under den senaste 10-årsperioden är Nyköping en av de kommuner som bygger flest bostäder i landet.  

Landsbygdsutveckling
Landsbygdsutveckling

En tredjedel av Nyköpings invånare bor på landsbygden. Vi jobbar för att upprätthålla och utveckla en rimlig servicenivå för landsbygden. Det finns sammanfattat i en serviceplan. Och vi har en strategi för landsbygdsutveckling.  

Skavsta - en plats i förvandling
Skavsta - en plats i förvandling

Skavsta ska bli ett expansivt verksamhetsområde. Här ska det finnas  arbetsplatser och attraktiva besöksmål med möjligheter att mötas, utvecklas och uppleva. Fullt utbyggt finns här förutsättningar för mer än 10 000 nya arbetsplatser.

Resecentrum
Resecentrum

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Målet är en säker och tillgänglig station där det blir enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa smidigt, grönt och tryggt.

Stadsplanering
Stadsplanering

Stadsplanering består både av planering av ny bebyggelse och planering i befintlig bebyggelse i vår kommun. Olika intressen vägs samman för att skapa en hållbar utveckling av staden. I de detaljplaner där det pågår samråd och granskningar kan du vara med och tycka till. 

Detaljplanering
Detaljplanering

En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område. Den visar gränser för allmänna platser och kvarter. Detaljplaner finns inom kommunens tätorter och större fritidshusområden. 

Det ska vara lätt att cykla i Nyköping

I Nyköping ska det vara lätt att cykla. Cykling är ett hållbart transportslag och därför vill vi underlätta för den som väljer bort bilen till förmån för cykeln. 

Så jobbar vi med trafikplanering

Vi vill skapa trygga och säkra gatumiljöer för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det bidrar till en attraktiv och hållbar stad.

Mot framtiden - översiktsplan
Mot framtiden - översiktsplan

Nyköpings översiktsplan visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040. Den visar också våra övergripande strategier och ställningstaganden för att nå en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning i hela kommunen.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling

I Nyköpings kommun arbetar vi utifrån tre hållbarhetsprogram för att uppnå en ekologisk, ekonomisk och social hållbar samhällsutveckling. 

Flytta hit
Flytta hit

I Nyköping hittar du bra boende, en rik fritid, komplett och växande samhällsservice och ett utvecklande arbetsliv. Välkommen till Nyköping! 

Nystadsliv
I Nyköping lever du nystadsliv

I Nyköping är du nära världen och storstaden samtidigt som du är nära hav, natur och familjen. Här lever du ett annat liv - nystadsliv.