Vilda djur

Vilda djur finns inte bara långt inne i skogen utan också i tätorten och strax intill i våra bostadsnära naturområden. Allt som oftast samsas vi om utrymmet utan konflikter, men det händer förstås att våra olika intressen krockar. 

Här hittar du råd och tips och råd kring några av de vanligaste frågorna vi får gällande vilda djur som till exempel fåglar, grävlingar och orm. 

På Naturvårdsverkets webbplats finns fler tips och råd.

Råttor

I Nyköping finns som i andra städer problem med råttor och fåglar i stadsmiljön. Kommunen arbetar förebyggande tillsammans med skadedjursfirmor för att minska beståndet av råttor.

För att hålla råttorna borta från våra parker och övriga ställen behöver alla som vistas i Nyköping hjälpas åt. Det vi alla kan göra är att hålla rent och snyggt runt oss, undvika att matrester hamnar där råttor eller fåglar kan komma åt dem.

Så här kan du hålla råttorna borta: 

 • Undvik att ha mat för husdjur utomhus, i garage eller liknande.
 • Mata inte fåglar eller änder då råttor och möss ofta kalasar på resterna.
 • Håll rent vid sopkärl och se till så att de är täta och har väl tillslutande lock.
 • Skär ner buskage och växtlighet som är direkt intill byggnader då detta erbjuder skydd för gnagare.
 • Städa bort bråte som exempelvis plankor och tegelpannor eller annat kring byggnader som kan erbjuda skydd för gnagare.
 • Se till att hålla portar och dörrar stängda och att de har en släplist som minimerar risken för att gnagare tar sig in.
 • Se till att täta springor, håligheter och andra mindre utrymmen för att minimera risken för angrepp av gnagare. Tänk på att en råtta kan komma igenom ett hål som är endast 20 millimeter. För en mus räcker det med omkrets lika stor som en blyertspenna.
 • Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.

Har du problem med råttor eller möss på din fastighet så kontakta i första hand din hyresvärd, bostadsrättsförening eller kontrollera om det i din hemförsäkring ingår ett avtal med skadedjursfirma.

Om du hanterar döda råttor rekommenderar vi att du använder handskar. Stoppa sedan råttan i en påse och lägg den i de brännbara hushållssoporna alternativt kontakta din skadedjursfirma.

Ser du många råttor på ett visst ställe på kommunal mark, anmäl det till vår felanmälan på nykoping.se/felanmalan.

Fåglar

Kajor och småfåglar stör många när de skräpar ner på till exempelvis ute-serveringar. Men du kan göra mycket för att själv slippa problemen. Ofta bidrar vi själva till att fåglarna blir till ett problem. Matrester i utställda soppåsar, överfulla soptunnor, gatukök, uteserveringar och nedskräpning innebär goda möjligheter för fåglarna att bosätta sig i staden.

Så här kan du få fåglarna att flytta på sig:

 • Du kan hindra mängden kajor i tätorten genom att täcka för skorsten, nischer och andra lämpliga häckningsplatser med hönsnät precis innan fåglarna börjar häcka (mars–april).
 • Blockera fåglarnas tänkbara sittplatser med nät eller spänn upp en tråd strax ovanför balkongräcket, så fåglarna inte kan landa där.
 • Rensa tak och hängrännor från gamla bon.
 • Sätt upp reflekterande saker som ger ”solkatter”, exempelvis några gamla CD-skivor som glänser i solen. Du kan också hänga upp blå plastband eller prasslande material.
 • Använd elektroniska fågelskrämmor som sänder ut ljud som fåglarna inte gillar.
 • Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet.
 • Lägg inte ut mat som drar till sig kajor och andra större fåglar men det är helt okej att mata småfåglar med frö i automater och fågelbord.
 • Försök skrämma bort kajorna från din fastighet med hjälp av ögonattrapper eller rovfågelssilhuetter i din trädgård. Rovfågelsattrapper (uvbulvaner) av plast prövas ofta att sättas upp på hus, i hamnområden och fritidsbåtar, men ofta vänjer sig kajorna efter en tid.
 • Även att hindra fåglarna att komma åt frukt och bär i din trädgård gör att de har mindre att hämta i samhällena. Det är i första hand fastighetsägare och verksamhetsutövare som kan förhindra oönskade häckningar på och i byggnader och anläggningar.

Kom ihåg att alla vilda däggdjur, fåglar, bon och ägg i Sverige är fredade. Det innebär att du inte får skada eller jaga dem. 

Om du behöver mer hjälp

Om stora mängder gäss, fiskmås, kajor, duvor eller skator förekommer i ditt bostadsområde skall du i första hand kontakta din fastighetsägare. Är du själv fastighetsägare bör du i första hand ta hjälp av tipsen ovan. Du är välkommen att höra dig till Miljöenheten om du har frågor. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Läs om gäss i Nyköpings kommun.

I lägenheter där fåglar hålls som husdjur men får flyga fritt ute, exempelvis brevduvor, måste du som djurägare följa fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens bestämmelser.

Inom tätbebyggt område är det även viktigt att se till att grannarna inte drabbas av olägenheter.

Skarv

Under våren 2023 får Nyköpings kommun bedriva skyddsjakt på 500 skarvar. Beslutet är fattat av Länsstyrelsen Södermanland för att förhindra fortsatt skada på fisket. Skyddsjakten får bedrivas i Stadsfjärdarna samt i fiskefredningsområdet inom Strandstuvikens Naturreservat. 

Grävlingar

Att få en grävling under huset är inte så bra. Om det inte fungerar att få bort grävlingen kan skyddsjakt behöva genomföras. Kontakta Mark- och exploateringsenheten och markförvaltarna som arbetar där för frågor om skyddsjakt. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Här följer några tips på hur du kan gå tillväga för att få bort grävlingen:

 • Markera revir! Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida ut urin längs med tomtkanten markarer du för grävlingen att reviret är upptaget. Du kan också försöka avskräcka den genom att applicera trasbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver. Prova också att sprida ut blodmjöl som är ett kvävegödsel och som kan köpas i en trädgårdshandel.
 • Sätt igen ingången! Ingången bör sättas igen och husgrunden tätas. Det måste ske nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute. 
 • För oljud! Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar.
 • Stöka till! Grävlingar tycker inte om när man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs där det är ordning och reda. 

Villkor för skyddsjakt

Om det inte hjälper att sätta igen boet kan skyddsjakt tillämpas. Den allmänna jakttiden på grävling är från 1 augusti till 15 februari, men på vissa villkor kan skyddsjakt tillåtas under hela året. Det gäller skyddsjakt på öar samt på gård eller i trädgård. Kontakta Mark- och exploateringsenhetens markförvaltare för frågor om skyddsjakt. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Läs mer om grävlingar under huset.

Orm på tomten

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Av våra svenska ormar är det bara huggormen som är giftig, men den går aldrig till anfall och biter inte om man inte trampar nästan rätt på den. Alla andra ormar är ofarliga.

Undantag för orm på tomten

Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt, och ingen annan lösning finns, får du döda huggormen.

Gör tomten orm-ovänlig

Det säkraste sättet att göra tomten ormfri är att se till att den inte är attraktiv för ormarna. Du kan till exempel:

 • ta bort rishögar
 • sätta finmaskigt nät för hål i husgrunder
 • kontrollera näten för källarventiler
 • hålla gräset kortklippt
 • se till att komposter och lövhögar inte ligger intill husen.

Läs mer om hur du kan göra om du får orm på tomten.

Bin

Har du upptäckt en bisvärm som borde omhändertas? Då kan du ta hjälp av en svärmfångare, läs mer på Biodlarnas webbplats

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se  

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter