Kvalitetssäkrande av fastighetsgränser

Nyköpings kommun arbetar långsiktigt med att kvalitetssäkra fastighetsgränser i den digitala registerkartan. Det är ett arbete som pågår i hela landet och är en förutsättning för en effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Vi är nu ute och mäter fastighetsgränser i tätorter i Nyköpings kommun. Arbetet utförs för att gränserna ska redovisas korrekt i kartor och görs i samverkan med Lantmäteriet genom ett DRK-avtal (digitalregisterkarta).

Samtidigt som våra kartor uppdateras med mer tillförlitliga koordinater på fastighetsgränserna så uppdateras även Lantmäteriets databas.

Att få kvalitetssäkrade fastighetsgränser är en förutsättning för att kunna digitalisera detaljplaner och så småningom hela samhällsbyggnadsprocessen. Det är också en viktig förutsättning när bygglov söks på fastigheten.

Frågor och svar om mätningen 

Hur går mätningen till?

Vi letar efter gränsmarkeringar, oftast ett rör i marken. De vi hittar mäter vi in med GPS och får en noggrannhet på ca 5 cm. De vi inte hittar beräknar vi fram med utgångspunkt i de gränsrör vi hittat.

Detta gör att ni som fastighetsägare bättre kan se era fastighetsgränser i tjänster så som i Min Karta på lantmäteriet.se eller kartor.nykoping.se. 

Behöver jag som fastighetsägare göra något?

Nej, vi letar efter gränsmarkeringarna med hjälp av GPS, metallsökare och spade. I många fall är gränsrören under mark. Det är inte alla fastigheter som berörs. Du kommer att få ett brev från oss när vi är i ditt närområde om du påverkas.

Ändrar ni gränsen?

Nej, vi mäter in och förbättrar den digitala registerkartan. Vi ser till så att gränsen ser rätt ut i den digitala registerkartan.

Får ni i kommunen gå in på min fastighet?

Det får vi, enligt Plan- och bygglagen får vi gå in på fastigheter för att leta gränsmarkeringar och mäta in byggnader exempelvis. Vi ringer alltid på dörren innan, vi har kläder märkta med Nyköpings kommun och kan visa upp legitimation. Våra bilar är också märkta med Nyköpings kommun.

Mer läsning

För mer info, vänligen se Lantmäteriets webbplats: 
https://www.lantmateriet.se/sv/kartor/vara-karttjanster/Visar-granserna-ratt/

Öppna sidomeny