Tomträtt

Att vara tomträttsinnehavare innebär att du har rätt att utnyttja marken på i stort sett samma sätt som en fastighetsägare, skillnaden är att du inte äger tomträtten.

Du hyr tomträtt genom ett tomträttsavtal med kommunen och betalar en årlig avgift, så kallad tomträttsavgäld, till kommunen. Hos Mark- och exploateringsenheten kan du få information om tomträtterna och få en kopia av ditt avtal.

Hur lång är avgäldsperioden?

Tomträttsavgälden är oförändrad under en bestämd tid på antingen 10 eller 20 år beroende på vad som står i tomträttsavtalet. Ett år innan en ny avgäld ska gälla skrivs ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet där man reglerar tomträttsavgälden för nästkommande period.  

Hur beräknas avgälden?

Tomträttsavgälden räknas ut med en formel som grundar sig på det taxerade markvärde och en avgäldsränta. Avgälden varierar mellan olika stadsdelar och tomträtter då markvärdet är olika i olika områden.  

Inskrivning

Tomträttstavtal och tilläggsavtal skrivs in hos Inskrivningsmyndigheten. Detta sköts av Mark- och exploateringsenheten.  

Uppsägning

Som tomträttsinnehavare kan du inte säga upp tomträttsavtalet.

Deklaration

Tomträttsavgälden är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor och lån i tomträtten. Alla privatpersoner som har en tomträtt får varje år en kontrolluppgift där det framgår hur stor del av avgiften som betalats föregående år.  

Friköp

Som tomträttsinnehavare till en småhustomträtt har du rätt att friköpa din tomträtt. 
Du får friköpa din tomträtt till 75% av det aktuella taxerade markvärdet på tomträtten. Avgift för ansökan om lagfart samt stämpelskatt hos Lantmäteriet tillkommer.  

Försäljning eller ägarbyte

Som tomträttsinnehavare har du rätt att sälja din tomträtt. Vid alla ägarbyten som försäljning, bodelning, gåva eller liknande måste du anmäla ägarbytet till kommunen och skicka in en kopia av överlåtelsehandlingarna. Sker en försäljning via mäklare har dessa oftast egna blanketter.  

Blankett om ägarbyte skickas via e-post mex@nykoping.se eller till adressen nedan:

Nyköpings kommun
Mark- och exploateringsenheten
611 83 Nyköping

Kommersiella tomträtter

Kommersiella tomträtter har andra förutsättningar än småhustomträtter. Kontakta oss så berättar vi mer.  

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten

E-post: 
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter