Kartor och mätning

Vid till exempel en bygglovsansökan behövs olika typer av kartor. Här har vi samlat information om de tjänster vi erbjuder.

Kartunderlag till situationsplan

Situationsplanen är ett hjälpmedel både för dig som bygglovsökande och för bygglovhandläggaren vid bygglovsprövning. Beroende på vad du önskar göra ställer bygglovhandläggaren olika krav på kartunderlag. Ofta går det bra med underlag från kartor.nykoping.se eller en situationsplan från ett tidigare ärende, men i vissa fall behövs någon typ av nybyggnadskarta.

Börja med att skicka in en situationsplan baserad på en tidigare situationsplan eller underlag från kartor.nykoping.se. Bygglovhandläggaren avgör, och meddelar dig, om det behövs en nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta i ditt ärende.

Gå till kartor.nykoping.se

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag för en situationsplan vid ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för dig som bygglovsökande och för bygglovhandläggaren vid bygglovsprövning.
När du skickar in din ansökan/anmälan så avgör handläggaren om nybyggnadskarta behövs och gör en beställning. Kartan skickas sen till dig via e-post. 
Om du har en obebyggd tomt inom detaljplanelagt område så kan du beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst innan du skickar in en ansökan om bygglov.

Kostnaden för nybyggnadskartan ingår i avgiften för bygglovet, i enlighet med taxan. Här kan du läsa mer om taxan.

Beställ en nybyggnadskarta

Utdrag ur baskarta 

Kartutdrag ur baskarta

Digitalt kartutdrag ur "Baskartan" över kommunens tätorter som innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, höjdkurvor med mera. Kartan kan används till planering, projektering och till situationsplan för enklare tillstånds- och bygglovsärenden. (Baskartan är till vissa delar inte uppdaterad)

Observera att redovisningen av fastighetsgränser varierar i lägesnoggrannhet och inte är juridiskt bindande. Avvikelser från byggnaders och andra objekts läge kan förekomma eftersom inmätning på marken inte har gjorts.

Kostnad enligt fastställd taxa eller efter överenskommelse.

Flygfoto - Ortofoto

Kommunen har tagit flygfoton över hela kommunen. Dessa finns inlagda i vår webbkarta. Du kan också beställa flygfoto i digitalt format, PDF, JPG, TIFF etc.

Laserdata

Höjddata som kommer från en flygburen laserskanning som gjordes mellan 2006 och 2020, främst inom Nyköpings tätort. Det går att få markpunkter eller samtliga punkter, markpunkterna kan levereras filtrerat eller fullständigt, efter överenskommelse.

Laserdata kan användas för att skapa terrängmodeller och för att få ut enstaka höjddata på objekt.

Referenssystem:
Plan: SWEREF 991630
Höjd: RH2000

Beställ ett utdrag ur baskarta

Lägeskontroll

Lägeskontroll krävs vid nybyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område, detta anges i startbeskedet. Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden byggts på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. 

Du beställer lägeskontroll när fasaden är på plats och i god tid innan planerad tid för slutbesked, för att inte fördröja planerad tidpunkt för inflyttning till/användning av den nya byggnaden.
OBS! Tänk på att byggställningar och containrar etc, som skymmer hushörnen, bör vara borttaget för att underlätta vid inmätning.

När lägeskontrollen är klar får du en bekräftelse om att den blivit utförd. Du får alltså inte någon ny karta, utan byggnadsverkets placering läggs in i vårt kartsystem. Byggnadsverket kommer sedan att synas på kartor.nykoping.se.

Kostnaden för lägeskontroll ingår i avgiften för bygglovet/startbeskedet. 

Beställ lägeskontroll

Utstakning

Utstakning innebär att den nya byggnadens läge märks ut i överensstämmelse med det givna bygglovet. Detta görs innan bygget börjar. Du beställer utstakning genom vår e-tjänst.

För att vi ska kunna göra en finutstakning krävs att du vet var på tomten huset ska vara. Om du inte vet det ska du beställa en grovutstakning innan du sätter upp profiler inför finutstakning.

Läs gärna här innan du beställer din utstakning. 

Beställ utstakning

Beställning av kart- och mättjänster

Använd gärna vår e-tjänst för att göra din beställning. Vill du hellre använda en blankett kan du kontakta oss så skickar vi den till dig.

Beställ kart- och mättjänster

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter