Eldning av trädgårdsavfall

Sedan 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning som bland annat berör reglerna kring eldning av trädgårdsavfall. Nyköpings kommun ser för tillfället över de nya reglerna och hur de påverkar de lokala avfallsföreskrifterna. 

Tills vidare gör Nyköpings kommun tolkningen att de lokala föreskrifterna fortfarande gäller. Det innebär att: 

  • Trädgårdsavfall i första hand ska komposteras eller lämnas till någon av kommunens trädgårdstippar. Om du inte kan transportera avfallet själv så finns möjligheter att beställa ett kärl för trädgårdsavfall som hämtas av kommunen. Mer information om trägårdsavfall hittar du här.
  • Mindre mängder torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får enligt kommunens föreskrifter eldas på den egna tomten under förutsättning att det inte orsakar olägenheter.
  • Det är förbjudet att elda alla andra typer av avfall.
  • Det är du själv som ansvarar för eldningen och eventuella konsekvenser utav den. Kolla alltid upp om det råder eldningsförbud innan du eldar. Läs igenom informationen om eldning från Sörmlandskustens räddningstjänst innan du eldar.


Ansök om dispens för majbrasa och andra offentliga tillställningar med eldning

Enligt den nya lagstiftningen behöver du ansöka om dispens hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om du ska anordna ett offentligt firande med eldning av trädgårdsavfall.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Kontaktuppgifter till den som söker dispens
  • Var firandet ska anordnas
  • Under vilka tider ni ska elda
  • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
  • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa och miljö

Skicka in ansökan via e-post till miljo@nykoping.se

Mer information om vad du ska tänka när du eldar på Valborg eller vid annan offentlig tillställning finns på Sörmlandskustens räddningstjänsts hemsida.

Tänk på att du även behöver ansöka om tillstånd till offentlig tillställning hos Polisen. 

Öppna sidomeny