Ny avfallsanläggning

Björshults avfallsanläggning ska sluttäckas senast 2035, enligt ett föreläggande från tillsynsmyndigheten. Därför behöver kommunen bygga en ny avfallsanläggning. 

Idag tas avfall emot för mellanlagring på Björshults avfallsanläggning innan det transporteras vidare till olika behandlingsanläggningar för återvinning.  

Björshults avfallsanläggning ska avslutas och sluttäckas senast 2035 och därför planerar Nyköpings kommun för en ny avfallsanläggning. Placeringen är intill den nuvarande.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beviljade under våren 2024 investeringsmedel för projektering och upphandling kopplat till den nya avfallsanläggningen.  

Öppna sidomeny