Ansluta vatten och avlopp

Varje gång du gör en byggnation som berör vatten och avlopp ska det anmälas till Nyköping Vatten. Det är viktigt för att vi ska kunna sköta vatten- och avloppssystemen på bästa sätt.

Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till och det berör vatten och avlopp?

Då måste du anmäla det till Nyköping vatten genom att använda e-tjänsten Ansluta vatten och avlopp. 

Vem kan ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen och vad kostar det?

Nyköping Vatten svarar gärna på frågor om och i så fall hur det är möjligt att ansluta din fastighet till den allmäna VA-anläggningen och hur stor anslutningsavgiften är. Avgiften för bostadshus i våra tätorter varierar beroende på tomtstorlek och antal lägenheter. 

För kontakt med Nyköping Vatten ring Kommunservice Tekniska divisionen på telefonnummer: 0155-24 88 00 och be att få prata med en handläggare på Nyköping Vatten.

Vilka lagar och regler styr vatten och avlopp?

Användningen av vatten och avloppstjänster styrs av lagen om allmänna vattentjänster samt av ABVA (allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) som är det regelverk som gäller för Nyköpings kommun och antas av kommunfullmäktige. 

ABVA beskriver även Nyköpings kommuns och abonnenternas skyldigheter kring till exempel leverans, va-installationer och underhåll.

Har du frågor om enskilt avlopp?

När det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp får du ordna en egen avloppslösning, en så kallad enskild avloppsanläggning. Läs mer om enskilda avlopp i Nyköpings kommun.

 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredagar kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter