Gödselhantering

Kraven på att hantera gödsel för jordbruksföretag är olika beroende på om verksamheten ligger inom nitratkänsligt område eller inte.

Hela Nyköpings kommun är nitratkänsligt område.

Känsligt kustområde

I Nyköpings kommun är följande församlingar klassade som känsligt kustområde: 

  • Lunda
  • Tuna
  • Bergshammar
  • Tunaberg
  • Nyköpings församling 
  • Tystbergabygden

Övriga delar av kommunen är klassade som övrigt känsligt område.

Lagring av stallgödsel

När stallgödsel lagras ska sådana lagringsutrymmen vara utformade så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. Det gäller gödsel från fler än 2 djurenheter inom känsligt område. Läs mer om vad en djurenhet är i miljöprövningsförordningen 2 kap 3 §, på Riksdagens webbplats. 

Det finns också bestämmelser om minsta lagringskapacitet.

För övriga verksamheter som hanterar gödsel kan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ställa krav utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Regler vid gödselspridning

Information om regler vid gödselspridning finns att läsa på jordbruksverkets webbplats.

Ansökan om dispens för att sprida gödsel

Ansökan om gödseldispens

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se  

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter