Nävekvarn

Nu säljs 4 tomter på Dalvägen i Nävekvarn

Försäljningen hanteras av mäklarfirma Croisette i Nyköping. Nyköpings kommun har valt att upphandla en mäklare för försäljningsprocessen, dels på grund av mängden tomter, dels för att processen är känd och rättvis.

Så här går försäljningen till

Försäljningen av tomterna sker utifrån ett satt grundpris. Om flera personer är intresserade av samma tomt sker en budgivning. Den som lagt det högsta budet erbjuds att köpa tomten. Tomterna som eventuellt inte säljs under perioden för budgivningen står kvar i kommunens tomtbank men säljs av mäklarfirma Croisette.
För mer information om tomterna och försäljningsprocessen, vänligen se mäklarfirma Croisettes webbsida.

Tomterna

Tomterna ligger längst in på en lugn gata med närhet till skola, skog och hav.
Dalvägen kommer byggas ut under våren 2024, tillträde till tomterna kommer ske när vägen är färdigställd. 

Detaljplanen medger att fristående bostadshus i två plan samt komplementbyggnad får uppföras på tomten. Utformning och storlek på ny bebyggelse behöver anpassas efter tomtstorlekarna samt hur den befintliga bebyggelsen i området ser ut. 

Endast privatpersoner kommer att accepteras som köpare och varje person får endast köpa en tomt. Det kommer också att ställas krav på färdigställande inom 24 månader, samt överlåtelseförbud i 36 månader. Utöver köpeskilling för tomten behöver en VA-avgift betalas. Inför iordningställande av utfarter till tomterna behöver köpare ta kontakt med Nävekvarns vägförening.

Information om tomterna:

Nävekvarn 2:89 – 1 197kvm. VA-avgift 303 380kr.
Nävekvarn 2:90 – 1 216kvm. VA-avgift 305 240kr.
Nävekvarn 2:91 – 754kvm. VA-avgift 260 026kr.
Nävekvarn 2:92 – 752kvm. VA-avgift 259 830kr.

Flygfoto Nävekvarn, Dalvägen
Flygfoto över tomterna på Dalvägen, Nävekvarn

Kartbild Nävekvarn, Dalvägen
Kartbild över tomterna på Dalvägen, Nävekvarn

För frågor om tomterna och försäljningen vänligen kontakta mäklarfirma Croisette via deras webbplats.

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny