Brandholmens reningsverk

Brandolmens reningsverk är Nyköpings kommuns största reningsverk. Här renas avloppsvattnet från cirka 47.000 personer. Det finns 11 mindre reningsverk runt om i kommunen.

Reningen i verket består av fyra steg. 

Det första är mekanisk rening där skräp silas bort mellan två hålbandssilar. Här fastnar cirka 500 kilo skräp varje dag. Mycket är sådant som inte borde vara här överhuvudtaget; till exempel tops, hushållspapper och våtservetter.

Det andra steget är försedimentering. Vattnet rinner sakta vidare in i stora bassängblock. Under tiden sjunker små partiklar till botten och kan skrapas bort. Det slammet pumpas vidare till en rötkammare.

I det tredje steget, den biologiska reningen, tas organiskt material och kväve bort. Det påminner om den naturliga reningen i ett vattendrag. Man använder sig av de mikroorganismer som finns i avloppsvattnet.

Några mikroorganismer hjälper till att omvandla kvävet som finns i vattnet till kvävgas. På så sätt stiger gasen från vattnet och det renas från cirka 60 procent av kvävet.

Andra mikroorganismer äter upp cirka 95 procent av det organiska materialet som finns i vattnet. 

I det sista steget som kallas kemisk rening, renas avloppsvattnet från fosfor. Fosfor är ett växtnäringsämne och finns i bajset men också i tvättmedel. Om vi släpper ut för mycket fosfor orsakar det övergödning i våra vattendrag. 

För att få bort de upplösta fosfaterna tillsätter man järnklorid som klumpar ihop sig med fosfaterna. Det bildas små korn av fosfor som sjunker till botten och skrapas upp. Slammet som blir kvar bryts ner i en rötkammare och blir rötgas. Gasen värmer upp reningsverket. Slammet får till slut en konsistens som liknar jord och kan användas till gödsel.

Så kan du hjälpa miljön

För att så lite ska komma ut våra vattendrag som möjligt är det viktigt att så lite som möjligt spolas ner i avloppet. Här ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. 

  • Välj miljömärkt
    Välj miljömärkta produkter för både att sköta om dig själv och ditt hem.
  • Ta bilen till biltvätten
    Hemma på gatan rinner farliga ämnen på bilen och rengöringsmedlen rakt ut i naturen. En biltvätt är många gånger också mer vattensnål.
  • Dosera rätt
    Ta inte för mycket tvättmedel eller rengöringsmedel. Följ anvisning på förpackningen.

Tack för du tar hand om det viktigaste livsmedlet vi har - vattnet!

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl.7-16
Lunchstängt kl.12-13
Fredag kl.7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter