Nybyggnad en- och tvåbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus.

Bygglov behövs alltid

Du behöver alltid bygglov för att bygga ett nytt bostadshus

 • Titta i detaljplanen om vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.
 • Du behöver även bygglov utanför detalplan och i bland ett förhandsbesked

Ta mig till kommunens detaljplaner

Använd kommunens karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt områd

Handlingar du behöver för din ansökan

 • ansökan, via e-tjänst eller blankett
 • anmäla vem som ska vara kontrollansvarig, det gör du i din ansökan
 • situationsplan på ett kartutdrag, läs mer om kartor här
 • markplaneringsritning
 • planritning
 • fasadritning
 • sektionsritning
 • exteriörredovisning

Avgifter och taxor

Läs om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt eller din grannes ärende

Vi hjälper dig - följ checklistan

Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

För många områden i Nyköpings kommun finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen.

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ta fram ett kartutdrag

För att göra en situationsplan så behöver du ett kartutdrag. Du kan själv hämta underlag från kartor.nykoping.se. eller använda en tidigare situationsplan. Se instruktion för hur du tar fram en situationsplan från kartor.nykoping.se. Du kan även kontakta kundservice som hjälper dig ta fram ett kartutdrag.

Bygglovhandläggaren avgör, och meddelar dig, om nybyggnadskarta krävs eller vilken typ av karta som behövs när ditt ärende kommit in.

Vi tar inte emot beställningar på nybyggnadskarta om du inte har ett pågående ärende hos oss.

Anlita en kontrollansvarig

Du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt. En kontrollansvarig (KA) hjälper dig att ta fram ett förslag till en kontrollplan och är med vid det tekniska samrådet och arbetsplatsbesök. Hen hjälper dig också att skriva det utlåtande som är underlag för ditt slutbesked. Du bör se till att en kontrollansvarig blir inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet. 

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats

Sammanställ allt underlag

Gå igenom alla ritningar med din husleverantör eller arkitekt innan du skickar in din bygglovsansökan. Din ansökan kommer gå snabbare om den är komplett och stämmer överens med detaljplanen. Du kan se vilka handlingar du behöver i ett tidigare steg på denna sida.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan. Du kan välja att antingen

ansöka direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett, för att göra ansökan, från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Ansökan med handlingar mejlar du sedan till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter