Fukt och mögel

Lukter, färg som flagar, mattor som bubblar sig eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fuktskador. 

När fuktskador inte åtgärdats finns det risk att mögel bildas. Fuktskador kan också göra att bygg- och inredningsmaterial bryts ned vilket ökar risken att kemiska ämnen avgår till luften. Fukt- och mögelskador kan ge hälsoproblem som till exempel luftvägsproblem. Personer som har astma eller allergier kan vara särskilt känsliga och får i högre grad än andra problem. 

Kontakta i första hand din fastighetsägare vid problem

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med temperaturen eller luftkvaliteten ska du i första hand kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret för boendemiljön.

Om problemen ändå inte löser sig kan du vända dig till Miljöenheten. Vi utreder klagomål på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. Om det behövs kan vi ställa krav på fastighetsägaren att göra något åt ditt problem.

E-tjänst för att lämna in klagomål – länk Lämna klagomål till miljöenheten

Avgift

För tillsyn och handläggning tar miljöenheten ut timavgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Kontakta oss

Kundservice

Epost: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter