Djur och lantbruk

Här hittar du information om hur du kan göra med både önskade och oönskade djur. Vill du ha husdjur eller andra djur inom detaljplanelagt område kan du behöva tillstånd från kommunen. 

Djur

I Nyköpings kommun ska du ha tillstånd för att ha följande djur inom planlagt område:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Läs mer om vad som gäller för djurhållning.

Djur som far illa

Har du upptäckt djur som far illa? Kontakta Länsstyrelsen som hanterar de frågorna.

Djur som gör skada

Vilda djur på tomten är inte alltid önskvärt. Läs mer om djur som gör skada.

Läs mer om hur du går tillväga om du störs av fåglar eller har fått en grävling på tomten.

Lantbruk

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn över att kommunens lantbruk följer miljöbalkens bestämmelser. Delar som ingår i miljöskyddstillsynen är till exempel:

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se  

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter