Biltvätt

Välj en gör det själv-hall eller automattvätt när du behöver tvätta din bil. Då undviker du att föroreningar och kemikalier rinner ut i våra vattendrag.

Tvätta inte bilen på gatan

  • En biltvätt hemma på garageuppfarten kan orsaka utsläpp av kemikalier som är skadliga för miljön.
  • När du skall tvätta bilen är det därför bra om du åker till en automattvätt eller en ”Gör-det-själv-hall”. Där tas det smutsiga vattnet från tvätten hand om och renas.
  • Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma ska det ske på en yta som suger upp vattnet, som grus eller gräs.

För att värna om miljön och våra vattendrag så ska du inte tvätta bilen på gatan eller asfalterad uppfart. När bilen tvättas på garageuppfarten eller gatan rinner det förorenade tvättvattnet ner i gatubrunnarna och ofta vidare rakt ut i närmsta sjö eller vattendrag. Dagvattnet från brunnarna i gatan är oftast inte kopplade till något reningsverk. Detta gör att oljor, kemikalier och andra miljöfarliga ämnen sprids i vattnet och naturen.

Välj miljöanpassade kemikalier!

  • Ska avfettningsmedel användas rekommenderas miljöanpassade avfettningsmedel och bilschampon som inte är petroleumbaserade.
  • Enligt Stiftelsen Håll Sverige Rent tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år och 2/3 av dessa tvättar sker på gatan.
  • Detta innebär att 5,5 ton tungmetaller, 5 000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax samt 2 000 ton olja riskerar att spridas i naturen.

Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel, som bland annat ska lösa asfaltsfläckar och annan svårborttagen smuts som kan finnas på bilen under vinterhalvåret. Kallavfettningsmedel är oftast baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadligt för oss människor och för livet i våra vattendrag. Nafta är cancerframkallande och kan vid yrkesmässigt bruk orsaka kroniska skador på nervsystemet.

Vad säger lagen?

  • Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer.
  • Att tvätta bilen på gatan är, med tanke på att tvättvattnet orenat går ut i sjöar och vattendrag via dagvattensystemet, ett felaktigt sätt att hantera tvättvattnet.

Kontakta oss

Kundservice

Epost: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter