Skadade djur eller djur som gör skada

Här hittar du information om vad du gör ifall du träffar på ett skadat djur eller om du råkar ut för djur som gör skada.

I vissa situationer är du skyldig att rapportera när du träffar på ett skadat eller avlidet vilt djur. Ibland finns det något du kan göra när du finner skadade fåglar eller andra skadade vilda djur.

Om du har kört på ett djur är skyldig att göra en polisanmälan

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Följ inte efter ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret. Läs mer på Polisens webbplats.

Upphittade djur som är skadade

Hittar du en djurunge i naturen, låt den vara ifred. Det kan vara lätt att tro att djuret är övergivet men så är det mycket sällan. Ofta finns modern någonstans i närheten utan att visa sig. Ungen ska hos många vilda djur ligga blick stilla, även som upptäckt, bland annat för att inte väcka rovdjurets jaktlust. Läs mer om vad du kan göra om du träffar på ett skadat djur i naturen.

Djur som gör skada

Om ett djur gör skada på egendom är det i första hand fastighetsägaren som ska kontaktas.

  • Om ett djur gör skada på egendom eller innebär fara för människors hälsa och läget är akut: kontakta polisen.
  • Om djuret befinner sig på kommunal mark, och läget inte är akut: kontakta Nyköpings kommuns markförvaltare via mex@nykoping.se eller ring Kundservice 0155-24 80 80.

Läs mer om vad du kan göra om du störs av vilda djur på tomten.

Djur som far illa

Har du upptäckt djur som far illa? Vänd dig till Länsstyrelsen Södermanland som hanterar de frågorna. 

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se  

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter