Mark och skog

Det finns ett stort intresse för mark för exploatering och utveckling i Nyköpings kommun. Därför äger kommunen mark i form av en markreserv.

Nyköpings kommun äger idag cirka 8000 hektar och är i huvudsak beläget i anslutning till våra tätorter, främst runt centralorten Nyköping. Utav det totala markinnehavet består ungefär 5000 hektar av jordbruks- och skogsmark där jordbruksmarken utgör cirka 1400 hektar och är till största delen utarrenderad.

Den kommunägda marken förvaltas genom olika typer av brukande- och skötselmetoder för att långsiktigt ta hand om marken på ett hållbart sätt.

Skötsel av skog nära tätorterna

De flesta av kommunens skogar behöver löpande skötas för att behålla sina värden, såväl ekonomiska som sociala. Detta gäller även de tätortsnära skogarna. När vi genomför åtgärder är målsättningen att skogens olika värden tas till vara och utvecklas. Skogen förvaltas inom ramen för certifieringen Grönt paraply och delar av skogsinnehavet ligger inom de naturreservat som kommunen förvaltar.

Långsiktig och hållbar skogsanvändning

Nyköpings kommun vill skapa långsiktig och hållbar användning av skogsmarken. Metoderna för skötsel har tre inriktningar:

  • Virkesproduktion
  • Naturvård
  • Rekreation

Vilken inriktning vi väljer beror på markens läge och förutsättning. Vi prioriterar oftast rekreation – skogens sociala värden - eftersom en attraktiv boendemiljö bidrar till kommunens expansion och utveckling.

Möjligheten till produktion av virke tar vi tillvara genom en väl avvägd och anpassad skogsskötsel. Främst inom mindre besökta områden, men även i tätortsnära områden där vi bedömer att det är lämpligt.

Besök i en skog som kommunen arbetar i

Ibland pågår det arbete i kommunens skogar. Tänk på det här när du vistas i en sådan skog:

  • Skogsarbetet kan innebära att du som besökare upplever området som stökigt. Vi hoppas att du kan att ha överseende med det, och att du när vårt arbete är färdigt kommer att uppfatta skogen som säker och trevlig att besöka.
  • Ser du snitslar i buskar eller träd, var snäll och låt dessa sitta kvar. Det är instruktioner som hjälper dem som utför arbetet.
  • Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.
  • Ibland lämnas grenar och ris kvar på marken, dels för att minska risken för körskador, dels för att bidra till den biologiska mångfalden.

Läs mer om pågående skogsbruk och naturvård.

Samråd om skogsbruk

I samband med större åtgärder i skogsbruket genomförs samråd med myndigheter och berörda intressenter, till exempel närboende, föreningar eller jakträttsinnehavare.

Syftet med samråden är att informera om kommande åtgärder och ta del av synpunkter samt eventuella krav eller restriktioner som behöver beaktas vid detaljplaneringen av en åtgärd.

Är du privat markägare?

Skogsstyrelsen erbjuder privata markägare individuell rådgivning om skogsbruk.
https://skogsstyrelsen.se/mina-sidor/

Har du frågor om att fälla träd?

Läs mer om hur det fungerar med att fälla träd i Nyköpings kommun.

 

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter