Vill du utveckla Horsvik?

16 februari 2024
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Natur och mark Hållbar utveckling - Agenda 2030

Nu söker Nyköpings kommun en aktör som vill vara en del i att utveckla naturreservatet Horsvik. 

Nyköpings kommun har fått projektpengar av Leader Sörmlandskusten, för att under 2024 fortsätta arbetet med att göra naturreservatet Horsvik tillgängligt för en mångfald av besökare.

I projektet kommer kommunen bjuda in och samverka med intressenter som vill vara med och göra Horsvik mer levande. Det handlar bland annat om att utveckla tillgänglighetsanpassade leder, komma på aktiviteter, vara del i att utveckla ett sommarprogram, utöka servicen för besökare och ta fram en utvecklingsplan för Horsvik, som en del av en port ut mot skärgården. 

– Vi vill öppna upp Horsvik och skapa förutsättningar för fler att ta del av och vara med och utveckla den fantastiska platsen. På sikt vill vi att Horsvik ska vara ett levande besöksmål och porten ut mot havet och skärgårdsupplevelser, säger Erik Lindhe, projektledare för utvecklingen av Horsvik. 

Har du tankar eller idéer om hur vi kan utveckla Horsvik? Vi är idel öra! Mejla Erik Lindhe erik.lindhe@nykoping.se senast den 10 mars med dina idéer.

Hyresgäst till stugorna

Nyköpings kommun söker en aktör som vill ta hand om, förvalta och hyra ut de två stugorna Storstugan och Lillstugan. En aktör som genom sin verksamhet skapar en levande skärgårdsmiljö och ger besökande gäster möjlighet att uppleva skärgården och Horsviks historia. 

Är du intresserad av det?
Läs mer och anmäl ditt intresse, senast 10 mars 2024

Bakgrund

Nyköpings kommun förvärvade Horsviks skärgårdshemman med kringliggande område 2018. Syftet var att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till kusten och skärgården samt skapa möjligheter för nya målgrupper att kunna ta del av miljöerna.

Fastigheten omfattar totalt 100 hektar varav 70 är vatten. Fokus har inledningsvis varit att ta hand om platsens unika natur- och kulturmiljö och under 2020 bildades naturreservat på hela fastigheten. Under 2023 renoverades bostadshusen Storstugan och Lillstugan och delar av ekonomibyggnaderna med syfte att göra det möjligt att nyttja och hyra ut husen.

Läs mer om Horsvik som plats.  

Kontakt

För frågor om projektet genom Leader Sörmlandskusten, kontata Erik Lindhe, projektledare erik.lindhe@nykoping.se , 0155-24 81 82

Är du intresserad att bli uthyrare av stugorna? Läs först mer om stugorna och att anmäla intresse för att omhänderta uthyrning av stugorna och mejla intresseanmälan till kundservice@nykoping.se