Förhandsbesked

Inom detaljplanerat område finns det klara besked om vad du får bygga. Om du vill bygga utanför detaljplanerat område kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga.

När du ansöker om förhandsbesked bedömer vi platsens lämplighet utifrån flera olika aspekter. Bland annat undersöker vi:

 • hur allmänna intressen i form av natur, kulturmiljö, friluftsliv med mera påverkas av ny bebyggelse på just denna plats,
 • hur enskilda intressen i omgivningen, främst grannar och deras fastigheter, påverkas av platsens nya användning,
 • hur samhällsservice av olika slag, till exempel kollektivtrafik, färdtjänst, ambulans, och räddningstjänst skulle fungera,
 • att avlopp, bredband, vägar och tillfart kan anordnas.

I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig. Ibland kan även myndigheter och organisationer höras.

Den sammanlagda bedömningen görs mot bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och kommunens översiktsplan.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen i två år. Om en bygglovsansökan kommer in inom tvåårsperioden får kommunen inte avslå denna med motiveringen att platsen skulle vara olämplig. Däremot kan kommunen komma att ställa krav på till exempel utformning och exakt placering.

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig.

 • Ansökan om lov
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat ansökningsblankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress och tänk på att blanketten ska vara signerad.
 • Situationsplan eller karta
  Här ska byggnaders ungefärliga placering och storlek ritas in liksom väganslutning. Ibland kan två kartor i olika storlekar behövas för att vi och sakägare ska förstå. Skala 1:2000 brukar vara lämplig på landsbygden, men ibland kan andra skalor behöva användas för tydlighetens skull.
 • Beskrivning av föreslagen VA-lösning
  Ange om enskilda lösningar planeras eller om det är fråga om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
 • Beskrivning av tänkt byggnad
  Exempelvis ett bostadshus för åretruntboende med en våning och cirka 100 - 150 kvm byggnadsarea samt ett ca 50 kvm stort förråd/garage.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter