Ny återvinningscentral

Nyköpings kommun planerar att anlägga en ny återvinningscentral vid Arnö, ca 4 km söder om Nyköpings centrum.

Varför en ny återvinningscentral?

 • Björshult avvecklas. Den nya återvinningscentralen ska ersätta den befintliga anläggningen vid Björshult, som kommer att avvecklas. Avvecklingen beror på att Björshultsanläggningen är belägen på en deponi där sluttäckning pågår.
 • Ökad kapacitet. Med en ny återvinningscentral kan kommunen även öka kapaciteten och möta framtida behov av avfallshantering i takt med att kommunen växer och får fler invånare.
 • Ökad återanvändning. Anläggningen ska ge bättre möjligheter för att lämna föremål till återanvändning. Därför planerar vi även för ett återbruk - en mottagning för begagnade möbler och andra föremål som är i användbart skick. 

 

image30wvk.png

Placeringen av den nya återvinningscentralen är på Tillverkarvägen på södra Arnö, intill den fastighet där kommunens IT-avdelning och Tekniska divisionen har sina lokaler. Infart sker från Tillverkarvägen.

Tidplan - vad har hänt och vad händer?

 • Kommunen ansökte under hösten 2020 om tillstånd enligt miljöbalken till anläggande och drift av den nya återvinningscentralen.
 • Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Uppsala län beslutade att bevilja tillståndet 24 november 2021.
 • Under 2022 gjordes förberedelser för upphandling av detaljprojektering.
 • Kommunstyrelsen beslutade 3 april 2023 att bevilja medel för färdigställande av detaljprojektering. 
 • Detaljprojektering pågår från vår till höst 2023. I och med detaljprojektering görs en ny kostnadsberäkning. Mot slutet av perioden lämnas en ansökan om bygglov in.
 • Ambitionen är att upphandla en entreprenör för byggnation av återvinningscentralen under sommaren 2024.
 • Under hösten 2024 avser vi att starta byggnationen. Byggtiden beräknas vara cirka 1-1,5 år.
 • Den nya återvinningscentralen beräknas tas i bruk under år 2026.  Fram till dess kommer Björshults återvinningscentral fortsätta att vara öppen.
Öppna sidomeny

Nyheter