Tjej som sitter på ett tåg och tittar ut genom fönstret, ett flygplan  flyger i luften

Skavsta - en plats i förvandling

Stockholm Skavsta flygplats och dess närområde blir ett expansivt verksamhetsområde.

Målbilden för Skavsta verksamhetsområde är att utforma en värdeskapande stadsutveckling utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Här finns arbetsplatser och attraktiva besöksmål med möjligheter att mötas, utvecklas och uppleva.

Innovation och hållbarhet är självklara element och synliga kvaliteter i utvecklingsområdet. Fullt utbyggt finns här förutsättningar för mer än 10 000 nya arbetsplatser.

Med Ostlänkens stationsläge vid flygplatsen skapas en stark transportnod med snabba kopplingar norrut mot Stockholm och Södertälje liksom söderut mot Norrköping och Linköping.

I mötet mellan flyg och tåg, med närheten till E4 och Oxelösunds djuphamn, skapas internationell närhet parallellt med platsens ökade storregionala betydelse. Flygplatsområdet kommer utvecklas till en stark tillväxtmotor för regionen och Nyköpings kommun.

Planprogram för Skavsta verksamhetsområde

Nyköpings kommun har tagit fram ett planprogram för Skavsta verksamhetsområde. Planprogrammet visar hur området ska utvecklas i framtiden på ett hållbart sätt.

Förslaget var ute på samråd under 2021 och antogs av kommunstyrelsen 2022 som ett första steg för kommande detaljplaner. När det gäller strategiskt markinnehav är de stora markägarna idag Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta flygplats och Skanska.

Läs mer om planprogrammet 

översiktsbild Skavsta.jpgByggnader med olika form och storlek i kombination med vägstruktur skapar flexibla lösningar anpassade efter olika behov.

Ostlänken vid Stockholm Skavsta flygplats

Skavsta visionsbild 1.jpg

Ostlänken är den första delen av de nya stambanorna. Trafikverkets projektering av ett nytt resecentrum vid Stockholm Skavsta flygplats som en del av Ostlänken pågår för fullt. Med Ostlänken ges en attraktiv restid från flygplatsen till Stockholmsregionen, Norrköping samt Linköping.

Med Ostlänken ökar Stockholm Skavsta Flygplats betydelse som regional nod i ett stråk med stark regional utveckling och tillväxt. Resan med tåg kommer kunna göras mot biljett enligt ordinarie regional kollektivtrafik taxa utan extra påslag vilket underlättar studie- och arbetspendling.

Närhet till livet och världen

parkvy skavsta.jpg

Många beskriver Nyköping med ordet "närhet". Det samma kan sägas gälla för Skavsta. Här behöver du inte välja, här finns både internationell tillgänglighet och småstadens närhet till naturen. Nyköpings centralort ligger på cykelavstånd och med tåget kommer du kunna vara i Stockholm city under timmen.

I ett bredare perspektiv kan det nämnas att cirka 27 procent av Sveriges befolkning – alltså närmare 3 miljoner människor – bor inom 100 km radie från Skavsta.

gatuvy skavsta.jpg

Planprogrammet för Skavsta omfattar ungefär 200 hektar med gångavstånd till resecentrum. Det skapar möjligheter för många olika innovativa idéer att utvecklas och växas över tid.

Utrymmet, närheten, hållbarhetsaspekter och attraktiva markpriser jämfört med storstäder gör Skavsta till något unikt. Visste du till exempel att en av Sveriges största solcellsparker planeras på flygplatsområdet?

Besöksmålet Skavsta

Skavsta.png

De flesta som idag besöker Skavsta gör det för att resa vilket skapar stora flöden av människor. Under 2019 passerade här mer än 2,3 miljoner passagerare enbart till flygplatsen.

Samtidigt ligger Skavsta i ett populärt turiststråk mellan Stockholm och Kolmården, mitt i den sörmländska idyllen med närhet till havet. Genom den ökade tillgängligheten med resecentrum och närheten till E4:an finns mycket goda förutsättningar för nya besöksmål, upplevelser och spännande möten vid Skavsta.

Stockholm Skavsta flygplats - Södra porten till Stockholmsregionen

Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB driver tillsammans satsningen Stockholm Skavsta flygplats – Södra porten till Stockholmsregionen.

Stockholm Skavsta flygplats har ett attraktivt läge i Stockholm-Mälardalen med tillgänglighet dygnet runt alla dagar om året. Med redan genomförda investeringar och befintliga tillstånd finns i kombination med hög effektivitet på marksidan ytterligare utrymme att ta emot många fler flyglinjer. Det finns därför goda affärsmässiga förutsättningar för att omlokalisera, nyetablera samt vidareutveckla flygplatsanknuten verksamhet till Stockholm Skavsta flygplats.

Den befintliga infrastrukturen möjliggör att flygplatsen kan ta emot alla typer av flygplan såväl kommersiellt som privat och fraktflyg vilket skapar redundans i Stockholm-Mälardalen.

Stockholm Skavsta flygplats är utpekad av Trafikverket till att bli permanent beredskapsflygplats. Redan idag finns Kustbevakningen, Sveriges brandbekämpningsflygplan och SAAB:s underhållsorganisation etablerade här. Med Ostlänken ökar Stockholm Skavsta Flygplats betydelse som nationell och regional multimodal transportnod.

Förstudie om övningsanläggning för järnvägsteknik

Nyköpings kommun har tagit fram en förstudie kopplat till behovet av övningsläggning för järnvägsteknik i Stockholm Mälardalen och möjligheten att skapa en sådan i Nyköping.

Det finns enligt järnvägsbranschen ett stort behov av fler tekniker inom järnvägssystemet för att hålla tågen rullande. Campus Nyköpings nya utbildning Kvalificerad Signaltekniker har aktualiserat behovet vilket föranlett kommunens förstudie. 

Idag finns bara en komplett övningsanläggning i Sverige för järnvägsteknik, vilket ger begränsningar för möjligheten att utbilda fler.

Förstudien pekar på att Skavsta är en lämplig plats för en övningsanläggning för järnvägsteknik.

Anledningarna är:

  • Bra läge, med närhet till andra städer vilket ger hög tillgänglighet för järnvägsbranschen och för studenter.
  • God infrastruktur med flera möjliga samverkan med befintliga utbildningar och verksamheter i området.

En förutsättning som förstudien pekar ut är att Trafikverket eller staten behöver medverka i någon form för att göra det möjligt.

Läs hela förstudien

Kontakta oss

Samhällsbyggnad stadsbyggnadsenheten

Björn-Emil Tunebäck
Projektledare
0155-24 75 62
bjornemil.tuneback@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny