Flygfoto över Tystberga förskola och skola

Renovering och ombyggnation Tystberga förskola och skola

Tystberga förskola och skola renoveras och byggs om. På den här projektsidan kan du läsa mer om status i arbetet samt bakgrunden till beslutet. 

Lokalerna renoveras och byggs om enligt kommunens koncepthandlingar för skola och förskola. De olika rummens funktioner har setts över för att få pedagogiska lokaler som fyller sitt ändamål. Projektledaren arbetar tillsammans med verksamheterna för att forma de nya lokalerna och utomhusmiljön.

Det som genomförs är bland annat: 

  • Skolans lokaler totalrenoveras och får lokaler som hänger ihop verksamhetsmässigt med goda möjligheter till samarbete mellan skola och förskola. 
  • Förskoleverksamheten samlas under ett tak tillsammans med förskoleklass.
  • Det blir nya ytskikt och golv i stor sett alla lokaler.
  • Vid ombyggnationen säkerställs även att dagens gällande myndighetskrav uppfylls, till exempel brand, ventilation, radon, akustik.
  • En tillbyggnad samt tillgänglighetsanpassad wc och våtutrymme byggs i förskoledelen av byggnaden.
  • Utemiljön lyfts och säkerheten höjs i och med att förskolegården definieras och avgränsas.

Status i projektet

Till höstterminen 2022 flyttade skolbarnen in i stora byggnaden. Senare i september flyttar förskolebarnen in i nyrenoverade lokaler och i mitten av september blir de nya lekytorna utomhus klara.

Invigning i september 2022

Den femte september firade vi att eleverna har börjat flytta in i hus A. Med vackert väder, kommunalråd på plats, bandklippning, såpbubblor och fruktsallad kände vi att vi var igång.

kommunalråden fick hjälp att klippa band av elever

De största arbetena gjorde under sommarlovet 2022. Grund för utbyggnaden och alla våningsplan gjöts, innerväggar revs och nya ytskikt färdigställdes i flera delar. Under en tid var tillfälliga paviljonger hemvisten för skolan när hus A renoverades. 

Inomhusbilder augusti 2022

Kapprum och korridor

Fondvägg framför trapphus

fondvägg framför trapphus

Sal förskoleklass

skolsal förskoleklass

Sal med pentry

Grupprum

Detaljprojekteringen och upphandlingen var klar i januari. Projekteringen kom bland annat fram till att öka utbyggnaden från 30 kvadratmeter till 130 kvadratmeter och utökning av utomhusytorna. Det utökade ombyggnationen innebär ökade kostnader och ska därför beslutas i Kommunstyrelsen. 

Här kan du läsa nyheten inför Kommunstyrelsens beslut den 24 januari 2022.

Här hittar du handlingarna inför Kommunstyrelsen möte den 24 januari 2022.

Här hittar du den planritning som togs fram i detaljprojekteringen (116 kB .pdf-fil) I januari tar Kommunstyrelsen beslut om finansiering efter att detaljprojektringen och upphandlingen  är klar.

Etapp 1, delar av plan 0 och plan 1, skulle då kunna påbörjas när upphandlingen är klar och finanseringen beslutad.

Här kan du läsa den nyhet och lägesuppdatering som publicerades den 10 september 2021.

Bakgrund

Tystberga förskola och skola är i behov av upprustning för att få ändamålsenliga och bra pedagogiska lokaler. En förstudie är genomförd (klar februari 2020) och omfattar dagens platsbehov och förväntad befolkningsutveckling framöver samt den geografisk placeringen. Tre förslag till utveckling av Tystberga förskola och skola presenteras i förstudien.

Efter renoveringen kommer Tystberga skola och förskola ha kapacitet för 120 elever i skola och 90 barn i förskola. Prognoserna för 2030 visar på ett behov av 100 elever i skola och 63 barn i förskola. I prognosen är nybyggnationer, privata som kommunala, som väntas öka antalet invånare medräknade. Det finns även möjlighet att ställa om mellan skol- och förskolelokaler om det behövs. Det innebär att det finns kapacitet att möta en större tillväxt i Tystberga än vad dagens prognoser visar.

Kommunstyrelsen har tagit ställning till förstudien och de tre alternativen och har fattat beslut att genomföra alternativ B, renovering och ombyggnation av befintliga lokaler. Beslut togs på KS 31 augusti 2020 om tilldelning av 20 miljoner kronor för renovering.

Här kan du läsa protokollet från KS 31 augusti 2020 där beslutet togs. 

Länk till Nyhet på webbplatsen nykoping.se från den 18 juni 2020 där de tre alternativen beskrivs kortfattat. 

Länk till Nyhet på webbplatsen nykoping.se från den 27 augusti 2020 inför KS 31 augusti. 

Kontakta oss

Projektledare
Emil Ilmarsson
emil.ilmarsson@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny