Schaktmassor

Här hittar du information och anmälningsblankett för lämning av schaktmassor. Renhållningen kan ta emot schaktmassor till sluttäckningen av deponin på Björshults avfallsanläggning. 

  • Vi tar emot schaktmassor för återvinning i anläggningsändamål. Vi tar emot rena schaktmassor, KM-massor, MKM-massor och IFA-massor. Prissättningen kan variera beroende på föroreningsinnehåll, där renare massor är billigare jämfört med mer förorenade massor. Massornas sammansättning får utgöras av sand, grus, sten, jord, och massorna får maximalt bestå av 10 procent stapelbar lera per lass. Om massorna innehåller stenblock, kontakta infartskontrollen för mer information.
  • Massorna ska genomgå en grundläggande karaktärisering innan mottagning, där avfallets ursprung, sammansättning och egenskaper ska beskrivas. Avfallsproducenten behöver därför fylla i deklaration för avfall till deponiavfall, schaktmassor och avfall till anläggningsändamål (e-tjänst). Deklarationen ska godkännas innan leverans till avfallsanläggningen, så skicka in ansökan i god tid innan du vill transportera bort massorna.
  • Provtagning ska utföras av en ackrediterad provtagare eller av en erfaren provtagare med kunskap om provtagning av schaktmassor eller annat avfall.
  • Jungfruliga schaktmassor behöver ej provtas, men dess opåverkan ska styrkas genom beskrivning och försäkran i deklarationen. Med jungfrulig mark avses opåverkade platser som aldrig blivit utfyllda, där miljöfarlig verksamhet aldrig bedrivits och där förvaring av kemiska produkter aldrig skett.
  • Vi tar inte emot schaktmassor som innehåller den invasiva växten parkslide och dess hybridarter, varken som planta eller andra grobara delar (t.ex. rötter). Om era schaktmassor kan innehålla andra invasiva växter, kontakta infartskontrollen för mer information. Vi tar inte heller emot muddermassor.
  • Vi kan inte ta emot schaktmassor för mellanlagring i avvaktan på provtagning och analys.

Så går det till:

  • Gå in i vår e-tjänst och gör en ansökan om att få lämna schaktmassor till Björshult, deklaration för avfall till deponiavfall, schaktmassor och avfall till anläggningsändamål
  • Du som lämnar avfallet (avfallsproducenten) måste ha ett analysprotokoll som styrker massornas innehåll av föroreningar. Är det jungfruliga massor som lämnas behövs inget analysprotokoll, men massornas renhet ska styrkas genom beskrivning och försäkran i e-tjänsten. 
  • Handläggningstiden kan variera beroende på hur komplicerat ärendet är, men vår målsättning är ge besked inom sju arbetsdagar. Vi kan säga nej till att ta emot schaktmassor även om kraven uppfylls, eftersom vår efterfrågan på massor kan variera över tid. 
  • Om ansökan blir godkänd ska beslutet medfölja transporten till Björshults avfallsanläggning och visas upp i infartskontrollen.

Hantera överskott av schaktmassor

Om du som beställare, fastighetsägare och entreprenör ska hantera schaktmassor finns det flera saker du behöver tänka på. Läs vad som gäller för hantering av schaktmassor. 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16, 
lunchstängt kl. 12-13
fredagar 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter