Renhållning - Deklaration för deponiavfall, schaktmassor och avfall till anläggningsändamål

Den här e-tjänsten är till för företag, verksamheter och privatpersoner som vill lämna icke-farligt avfall och asbest till deponi, eller schaktmasor och annat avfall till anläggningsändamål.

Analysprotokoll kan behöva bifogas i e-tjänsten.
Renhållningen får inte mellanlagra massor i avvaktan på provtagning samt analys.

 

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post bjorshult@nykoping.se eller ringa 0155-45 77 45 för att få en blankett.