Gäss

Spillning från gäss på bryggor, gräsmattor och gångvägar skräpar ner och orsakar klagomål varje sommar. För att hålla Nyköping rent och attraktivt försöker vi på flera sätt minska de problem som gässen skapar.

Tyvärr orsakar gässen mycket nedskräpning, bland annat i hamnen i Nyköping. Fåglarna upplevs också skrämmande, i synnerhet när de vaktar sina ungar.

Det här gör Nyköpings kommun för att minska problemen

Vi använder oss av flera metoder för att du som boende eller besökare i Nyköping inte ska störas.

Skyddsjakt och skrämskott

Nyköpings kommun behöver inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva skyddsjakt på gäss. Skyddsjakt och skrämskott bedrivs på begränsade platser i Nyköping med omnejd.

Avsikten är inte att utrota gässen utan att flytta den från ytor där den upplevs som störande till områden där den gör mindre skada. 

Vi använder hundar och skjuter även skrämskott för att mota bort gässen där skyddsjakt inte är tillåten. Det gäller till exempel vid Tovastugan och Slottsdammen.

Staket och nät vid strandlinjen

Vi vill undvika att gässen vandrar upp från vattnet i hamnområdet där många människor vistas sommartid. Hinder i form av nät, staket eller buskar vid vattnet kan få gässen att välja andra platser som är mer lättillgängliga. I spelhagen finns det exempelvis nätstaket. Det är därför viktigt att du inte hugger ner träd, buskar eller vass på kommunens mark. De finns där för att förhindra att gässen flyger in från vattnet och landar på gräsmattor och andra ytor.

Högt gräs som gässen ogillar

Gässen gillar att beta på kortklippta gräsmattor med nya skott. Därför håller vi gräset högt vid Stadsfjärden så att gässen väljer andra platser. Många gäss ruggar eller putsar sig på samma platser där de betar, vilket orsakar mycket dun och fjädrar. Det minskar också när vi låter bli att klippa gräset kort.

Vi städar spillning aktivt

Vi städar gatorna extra med sopmaskin och vattenspolning på de asfalterade ytor där det är mycket spillning. Det gäller bland annat gångvägen nedanför Nyköpingshus och hamnpiren.

Vi tar reda på var gässen befinner sig

Fågelförening Tärnan har samlat in fakta om var gässen vistas, hur många de är och vilken tid på året de tillbringar på olika platser. Inventeringen är en bra utgångspunkt när vi planerar åtgärder mot gässen. 

Kontakta oss

För frågor om skyddsjakt

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Övriga frågor
Parkenheten, Tekniska divisionen
0155-24 88 00
Tekniska.divisionen@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter