Avgifter för vatten och avlopp

Det du betalar i vatten- och avgiftstaxa används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet samt att ta hand om och rena avloppsvattnet, inklusive dagvatten från gator och fastigheter.

Ett normalförbrukande hushåll faktureras fyra gånger per år. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du förbrukar. Avgifterna höjdes med 16% 1 januari 2024.
Här kan du läsa protokollet från Kommunfullmäktiges möte.

Villaägare betalar:

  • En fast avgift för vatten och avlopp 4 620 kronor per år.
  • En rörlig avgift för vatten och avlopp 51,53 kronor per kubikmeter.
  • En fast avgift för dagvattengata/dagvattenfastighet 789 kronor per år.

Flerbostadshus betalar:

  • En fast avgift för vatten och avlopp 4 620 - 161 400 kronor per år beroende på storlek på vattenmätare.
  • En rörlig avgift för vatten och avlopp 51,53 kronor per kubikmeter.
  • En fast avgift för dagvattengata/dagvattenfastighet 0,99 kronor per kvadratmeter tomtyta per år

Taxan gäller från den 1 januari 2024, alla avgifter är inklusive moms. Längre ner kan du läsa mer om taxan och vad du betalar för.

Ska du flytta? Gör en flyttanmälan 

Ska du sälja eller köpa en fastighet? Glöm inte att anmäla ägarbytet till kommunen. Kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen via tekniska.divisionen@nykoping.se eller 0155-24 88 00. 

Uppge kundnummer, namn och adress. Vi skickar då en flyttblankett som ska undertecknas av både den befintliga och den nya ägaren.

Om taxan

Nyköpings kommun har, liksom många andra kommuner i Sverige, en åldrande VA-anläggning och gamla ledningsnät måste bytas ut mot nya. Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter ställer skärpta miljö- och säkerhetskrav på samhället i stort. Den innebär ökade krav även på VA-verksamheterna. Befintliga avlopps- och dricksvattenanläggningar behöver anpassas och förnyas samtidigt som förnyelsetakten på ledningsnätet måste öka drastiskt.

För att kunna erbjuda hög kvalitet på dricksvattnet och en kretsloppsanpassad reningsprocess av avloppsvatten även i framtiden, kommer anpassningar att bli nödvändiga. Det är viktigt för oss att långsiktigt arbeta för ett hållbart samhälle. Genom att underhålla och förnya våra vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät får vi långsiktigt lägre kostnader och står bättre rustade för framtiden. Enligt vattentjänstlagen ska VA-ekonomin vara självfinansierad. Finansieringen sker genom avgiftsuttag (VA-taxa) från alla som ansluts till och brukar den allmänna VA-anläggningen.

Kan jag få reducerad av vattenavgift då det blir störningar i vattenleveransen?

Kommunens rättigheter och skyldigheter regleras i ABVA. Kommunen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen vid till exempel reparation av vattenledningar. Reduktion på grund av begränsning av vattenleveransen ges ej.

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredagar kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter