Fritidshus i samfällighet

Här hittar du information om sommarhämtning av rest- och matavfall under vecka 19-40. Taxan gäller för år 2024. 

Taxan för rest- och matavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. 

Fast avgift

Fritidshus i samfällighetsförening eller motsvarande, kr per hushåll 

542

Rörlig abonnemangsavgift för fritidshus

Från fritidsfastighet sker hämtning under perioden vecka 19-40.

Dessutom ingår kärl för matavfall.

Behållarstorlek
Kärl, liter

Restavfall+Matavfall

Restavfall, antal tömningar per år

Matavfall, antal tömningar per år

Avgift,
kr per år

Hämtning varannan vecka

370 + 140

11

11

2 423

660 + 140

11

11

3 481

Hämtning varje vecka

660 + 140

22

22

8 352

Abonnemang med tömning en gång i veckan eller oftare kan inte alltid erbjudas. I dessa fall kan storlek på behållare eller antal behållare anpassas för att möta behoven.

Restavfall i container

Dessutom ingår kärl för matavfall.

Behållar-storlek, kbm

Utställning/hemtagning
kr per behållare**

Hyra, kr
per år

Schemalagd,
kr per tömning

Budad, kr
per tömning

3*

1 210

3 027

913

1 634

6

1 210

3 536

1 823

2 653

8

1 210

4 022

2 344

3 367

10*

1 210

4 530

2 949

4 300

Grovavfall får inte läggas i container för restavfall. Hämtning av grovavfall beställs separat.
*Gäller endast befintliga abonnemang, går ej att nyteckna.
** Vid säsongsabonnemang där kunden inte väljer att vinterförvara containern och utställning och hemtagning sker under samma säsong tillkommer avgift. I övriga fall ingår priset för utställning i abonnemangskostnaden.

Dessutom finns abonnemang för:

  • återvinningsmaterial

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16,
lunchstängt 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter