Strandskydd

Om du vill bygga eller göra andra åtgärder inom strandskyddat område har du möjlighet att söka dispens. Men du måste ha särskilda skäl för att få dispens och de skälen bedöms noggrant.

Andra tillstånd kan behövas

Strandskyddet har två huvudsakliga uppgifter:

 • att värna om allemansrätten och det rörliga friluftslivet
 • bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla

Läs mer om strandskydd och dispens hos Länsstyrelsen Södermanlands län.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden inom 100 meters avstånd från strandlinjen vid normalt medelvattentillstånd längs kusten, sjöar och vattendrag. Även diken och våtmark kan i vissa fall ha strandskydd.

Längs stora delar av Östersjökusten och runt sjön Båven är strandskyddet inom 300 meters avstånd.

Du behöver ansöka om strandskyddsdispens om du vill

 • bygga nytt inom strandskyddat område
 • ändra befintliga byggnader eller byggnadernas användning inom strandskyddat område
 • utöka ditt privata område, den så kallade hemfridszonen
 • gräva eller förbereda byggnation inom strandskyddat område
 • sätta upp bryggor eller andra anläggningar inom strandskyddat område
 • gräva, fälla träd, hårdgöra mark eller vidta andra åtgärder som kan påverka livsvillkoren för djur- och växtliv

Du behöver oftast inte strandskyddsdispens om du vill

 • utföra åtgärder inom detaljplanerat område och strandskyddet är upphävt genom detaljplanen
 • göra små tillbyggnader på befintligt hus, som inte ökar hemfridszonen
 • göra åtgärder för areell näring (områden för jordbruk, skogsbruk, rennäring, vattenbruk och yrkesfiske).

Ansökan och handlingar

 • Ansök om strandskyddsdispens via e-tjänst
 • När du ansöker om strandskyddsdispens skickar du in samma handlingar som när du söker om bygglov för motsvarande åtgärd, läs mer om olika bygglov
 • Du ska i ansökan också ange vilket särskilt skäl du tillämpar, beskrivning av naturmiljön och hur du tror att naturmiljön kan påverkas.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter