Slamsugning och latrin

På den här sidan hittar du information om slamsugning av små avloppsanläggningar, som slutna tankar, slambrunnar och minreningsverk samt hämtning av latrin. Här finns också prislistan för våra tjänster.

Slamsugning

Kontakta oss för att teckna abonnemang för tömning av små avloppsanläggningar. Du kommer i kontakt med oss via telefon 0155-24 88 00 eller mejl tekniska.divisionen@nykoping.se

Akuta problem kommer att åtgärdas inom tre arbetsdagar. Övriga beställningar av tömning kommer att utföras inom 10 arbetsdagar. Observera att vi inte kan utlova att akut slamsugning utförs samma dag som du gör din beställning.

Låsning av brunnslock

Låsning kan ske med låsbult. Om låsning sker med hänglås erbjuder kommunen tillgång till lås och nyckel utan kostnad. Lås finns att hämta på Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping, efter överenskommelse. 

Så kan du underlätta vårt arbete

Av arbetsmiljöskäl gäller följande:

Brunnslock

 • Locket får väga max 15 kilo.Om ditt lock är tyngre än angiven maxvikt måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!
 • Vi uppmanar dig att röja kring och fram till tömningsstället så att det är fritt från buskar, nässlor, tistlar och annat som hindrar vårt arbete. Markera gärna var brunnen är placerad, så den är lätt att hitta.
 • På vintern bör du se till att locket till din slambrunn eller tank inte är täckt med snö eller är fastfruset. Om brunnslocket döljs av snö eller om det är fastfruset blir det svårare att ge dig service.

Slangdragning

 • Vid nyanläggning, planera för att avståndet mellan tömningsfordonet och botten på den anläggning som ska slamsugas ska vara så kort som möjligt, max 10 meter. Kontakta Renhållningen för att stämma av placeringen innan nyanläggning. För redan befintliga anläggningar ska avståndet absolut inte överstiga 40 meter.
 • Sughöjden (från brunnsbotten till anslutningspunkt på fordonet) får inte överstiga sex meter.
 • Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Dragvägen ska vara fri från hinder i form av t.ex. staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Nivåskillnader bör inte förekomma.

Krav på transportvägen

 • Transportvägen ska ha fri sikt, god framkomlighet och en hårdgjord körbana.
 • Vägen bör vara minst 6 meter bred (om körning i båda riktningarna förekommer). Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon bör vägen vara minst 3,5 m bred. Det ska vara en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Transportväg som är återvändsgata ska ha vändmöjlighet för slambilen. Vändplan för en normal slambil ska ha en diameter av 18 m med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 m runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.
 • Slambilens uppställningsplats vid slamtömning ska inte vara skymd av till exempel backkrön eller kurva. 
 • Transportvägen ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Dekal på brunnslocket

Vissa kunder får en dekal på sitt brunnslock. Dekalen ska hjälpa chauffören att veta vilken brunn som ska tömmas vid de anläggningar där det finns flera brunnar/lock. Dekalen är framför allt till hjälp för nya chaufförer eller vikarier som inte tömt på platsen tidigare. Tack för att du låter dekalen sitta kvar!

Avgift för tömning av slam från små avloppsanläggningar

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter. Taxan gäller för år 2024.

Avgift för tömning av slamavskiljare eller minireningsverk

Slamavskiljare och minireningsverk upp till 6 kbm debiteras per tömning. För slamavskiljare och minireningsverk över 6 kbm debiteras tömningsavgiften per timme och behandlingsavgift per kbm. Vid tömning över 6 kbm debiteras minst 1 timme och därefter per påbörjad halvtimme. Behandlingsavgift tillkommer. Körtid till fastigheten ingår i avgiften.

Volym, kbm

Schemalagd Avgift

0 – 3 kbm

1 210 kr per tömning

3 – 6 kbm

1 843 kr per tömning

Över 6 kbm

Tömningsavgift 1 534 kr per timme

Behandlingsavgift 189 kr per kbm

Avgift för tömning av sluten tank

Tömning av sluten tank upp till 6 kbm debiteras per tömning. För sluten tank över 6 kbm debiteras tömningsavgiften per timme och behandlingsavgift per kbm. Vid tömning över 6 kbm debiteras minst 1 timme och därefter per påbörjad halvtimme. Behandlingsavgift tillkommer. Körtid till fastigheten ingår i avgiften.

Volym, kbm

Schemalagd
Avgift

Budad Avgift,
kr per tömning, 
inom 10
arbetsdagar

Budad Avgift,
kr per tömning, 
inom 3
arbetsdagar

0 – 3 kbm

1 210 kr per tömning

1 879 kr

2 585 kr

3 – 6 kbm

1 843 kr per tömning

2 514 kr

3 221 kr

Över 6 kbm

 

Tömningsavgift
1 534 kr per timme

Behandlingsavgift
189 kr per kbm

2 205 kr

189 kr

2 912 kr

189 kr

Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-torsdag 06.30-15.30 och fredag 06.30-13.00.

Avgift för eventuella tilläggstjänster tillkommer. 

Latrin

I Nyköpings kommun kan du beställa latrinhämtning. Det är ett alternativ för dig som till exempel har en sommarstuga utan avlopp. 

Du beställer hämtning via Tekniska divisionens kommunservice på telefon 0155-24 88 00 eller via mejl tekniska.divisionen@nykoping.se

Latrin hämtas vanligen inom en vecka efter att din beställning inkommit till oss. Ställ ut tunnan senast klockan 07.00 dagen efter din beställning. 

Att tänka på inför latrinhämtning:

 • Fyll i dina uppgifter på etiketten och klistra den på tunnan (en etikett per tunna). Vi lämnar en ny tunna och ny etikett i samband med hämtning.
 • Placera tunnan i anslutning till väg, vid tomtgräns.
 • Tunnan ska vara väl försluten och ren på utsidan. 
 • Vi hämtar bara tunnor som är beställda från Nyköpings kommun.

Avgift för latrintömning

Tjänst

Avgift
kr per behållare

Hämtning av latrin i behållare

382 kr

 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16, 
lunchstängt kl. 12-13
fredagar 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter