Hiss, installation eller ändring

Om du vill installera en hiss eller ändra en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om du vill

 • installera en ny hiss i en byggnad (till exempel personhiss, trapphiss, råvaruhiss)
 • göra en större ändring av en befintlig hiss i en byggnad

Du behöver även bygglov om

 • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Till exempel om hissen innebär ett nytt hissmaskinrum på taket.

Handlingar du behöver för din anmälan

 • anmälan, via blankett eller e-tjänst
 • tillverkarens specifikation av hissen
 • plan- och sektionsritningar
 • anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion)
 • fasadritning (om installationen av hissen innebär en påtaglig påverkan på byggnadens fasad)

Avgifter och taxor

Läs om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt eller din grannes ärende

Vi hjälper dig - följ checklistan

Ta fram underlag för ditt ärende

Beroende på vad ditt ärende gäller för åtgärd så behöver vi olika underlag från dig. När du har skickat in din anmälan kommer du bli kontaktad av en av våra byggnadsinspektörer som sedan hjälper dig med vilka handlingar du behöver.

Generellt sätt behöver du en konstruktionsritning eller utförlig beskrivning som visar ändringarna du vill göra och ritningar som visar var i eller på byggnaden du ska göra ändringarna.

Skicka in din anmälan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en anmälan. Du kan välja att antingen

anmäla direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett för att göra anmälan från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Anmälan med handlingar mejlar du sedan in till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter