Hyreskontrakt via kommunen

Du som hyr en bostad eller lokal via kommunen och har frågor om fakturor, uppsägning, adressändring, med mera hittar här kontaktvägar och tillvägagångssätt. Kommunfastigheter hyr ut bostäder genom kommunala beslut. 

Ett hyreskontrakt via kommunen handlar om anvisningar och beslut för bland annat lägenheter på äldre- och demensboenden och på boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS-boenden). Det kan också handla om kommunkontrakt genom individ- och familjeomsorgen eller företagare som hyr vissa lokaler av kommunen.   

Frågor om faktura och hyra

  • Önskar du få autogiro för din faktura? Du kan anmäla om autogiro via din internetbank. Du kan också göra det genom att fylla i en blankett och skicka den till angiven adress. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten, kontakta kommunservice på Tekniska divisionen så får du  blanketten skickad till dig. Kontakt: tekniska.divisionen@nykoping.se, telefon 0155-24 88 00. 
  • Har du missat att betala hyran innan förfallodag? Då måste du meddela det till kommunfastigheter omgående och betala hyran. Om du inte betalar senast två dagar efter förfallodatum riskerar du att förlora hyresrätten (enl. 12 kap 42 § jordabalken). Kontakt: info.kommunfastigheter@nykoping.se, telefon: 0155-24 88 00. 
  • Behöver du ha fakturaunderlag? Mejla till kund@nykoping.se så kan du få fakturaunderlag mejlat eller skickat till dig. 
  • Saknar du en faktura? Mejla till kund@nykoping.se så kan du få fakturan mejlad eller skickad till dig.  

Adressändring

Om du ska flytta och önskar en adressändring när du flyttar, kontakta komunfastigheter så hjälper vi dig med det. E-post: info.kommunfastigheter@nykoping.se   

Uppsägning av lägenhetskontrakt

Hur lång uppsägningstid du har står på ditt hyreskontrakt. Genrellt sätt är uppsägningstiden:

  • tre månader för bostad
  • nio månader för lokal

Du ska alltid göra en uppsägning skriftligt. Mejla din uppsägning till:
info.kommunfastigheter@nykoping.se

Eller skicka den via post till:  
Tekniska divisionen
Kommunfastigheter, hyresadministrationen
Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Din uppsägning vid flytt räknas från närmaste månadsskifte.  

Om du saknar ett signerat avtal av någon anledning, räknas det juridiskt som att du ingått ett avtal när du betalat den första hyran.

Uppsägning vid dödsfall

Om du har en anhörig som har gått bort och som hyr en lägenhet av kommunen, till exempel på ett äldreboende eller LSS-boende ska du säga upp lägenheten, på samma sätt som står i stycket ovanför. 

Uppsägningstiden är innevarande månad och ytterligare en månad. 

Läs också mer om dödsboanmälan

Förkorta uppsägningstiden vid dödsfall

Om ett dödsbo vill förkorta uppsägningstiden så är det möjligt. Förutsättningen är att det sker i överenskommelse mellan dödsbo och boendets chef.

Bostaden måste då snabbt kunna tömmas, flyttstädas och granskas. Eftersom det ofta är kö till äldreboenden är det uppskattat med en överenskommelser om snabb utflyttning. Det gör det möjligt för nya hyresgäster att få en bostad.

Enligt hyreslagen är det alltid dödsboet som avgör om det är möjligt att genomföra en förkortad uppsägningstid. Om en ny hyresgäst får kontrakt på den bostad du sagt upp och kan flytta in innan din uppsägningstid gått ut, återbetalar vi den del av hyran som du har rätt att få tillbaka.

Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer säger:
Om den part som fått insatsen beviljad avlider, ska efter ansökan, en biståndsbedömning göras för den efterlevande parten. Bedöms den parten ha behov av särskilt boende ska ett kvarboende erbjudas.

Om behov inte anses föreligga ska ett avslag göras på en direkt ansökan och en avflyttning kan inledas med hänvisning till avståendet av besittningsskyddet.

Nycklar

För äldre- och demensboenden lämnar respektive boende ut nycklar till lägenheten vid inflytt. 

För övriga boenden lämnar vi ut nycklar när vi skriver kontrakt. 

Myntans trygghetsboende

Hyr du en lägenhet i trygghetsboendet Myntan på Arnö och har frågor, eller om du är intresserad av att hyra en lägenhet på trygghetsboendet, mejla till myntans.trygghetsboende@nykoping.se

Fakta om Myntans trygghetsboende

  • I dagsläget (december 2023) finns det 1 stycken enrumslägenhet, 13 stycken tvårumslägenheter och 1 stycken trerumslägenhet lediga.
  • Hyran ligger mellan 5830 kronor/månad och 10 671 kronor/månad.
  • Parkeringsplats finns att hyra för 350:-/månad.
  • Det finns även två gästlägenheter för de som bor på Trygghetsboendet att hyra för gästers övernattning. De kostar 200:-/natt och bokas via myntans.trygghetsboende@nykoping.se

Hyra eller köpa bostäder och lokaler

Kommunfastigheter hyr endast ut bostäder via anvisningar, genom kommunala beslut. 

Är du företagare och letar efter lediga lokaler? Läs mer om hur du hittar lediga lokaler 

Läs mer om vilka hyresvärdar som finns, för dig som vill hyra bostad

Hitta bostadswebbar och webbplatser för fastighetsmäklare, för dig som vill köpa bostad

 

Kontakta oss

Kommunfastigheter

Telefon: 0155-24 88 00
Telefontid till administrationen 
kl 8-12 helgfria vardagar 

Mejl:
info.kommunfastigheter@nykoping.se

Adress:
Tekniska divisionen
Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Fakturafrågor

kund@nykoping.se
0155-24 80 00

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter