Dödsboanmälan

När en person i Sverige dör ska det enligt lag alltid göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en enklare variant av bouppteckning som man kan ansöka om att kommunen upprättar om det saknas tillgångar i dödsboet.

När någon har avlidit måste en boutredning göras för att visa boets ekonomi. Om tillgångarna i boet inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet (exempelvis gravsten och hyra) kan bouppteckningen i vissa fall ersättas av en dödsboanmälan.

Förutsättningar för en dödsboanmälan är:

  • att den dödes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods endast  räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet och
  • att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet.

Undantag

Dödsboanmälan får inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Om det finns testamente eller äktenskapsförord, samt om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas.

Ansökan om dödsboanmälan

En begäran om dödsboanmälan ska göras av dödsboet senast två månader efter dödsfallet. Kontakta dödsbohandläggare, se kontaktuppgifter nedan.

Viktigt att tänka på när en dödsboanmälan görs

  • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
  • Finns betalningsuppdrag via autogiro ska de stoppas.
  • Finns fullmakt upphör den att gälla vid dödsfallet.

Läs mer om vad som gäller om personen som har avlidit har hyreskontrakt via kommunen, som till exempel på ett äldreboende

Dödsboförvaltning – vem tar hand om dödsboet

Dödsbodelägarna (oftast de anhöriga) har ansvar för att gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är Allmänna arvsfonden dödsbodelägare.

Om det saknas tillgångar i boet och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvar att med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet.

Boutredning - när det saknas arvingar

Om det inte finns några arvingar till den som avlidit kan du vända dig till socialförvaltningen som hjälper till med dödsboutredningar och tar hand om dödsbon som saknar kända delägare samt lämnar in dödsboanmälan till Skatteverket.

Begravning

Det är i första hand anhöriga till den avlidne som ansvarar för att begravningen äger rum. Om den avlidne saknar anhöriga ansvarar socialtjänsten för att beställa begravningen hos en begravningsbyrå. Socialtjänsten har rätt till ersättning för det ur dödsboet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnader. I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan det ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravning och gravsten. Maximalt kan 50 % av gällande prisbasbelopp beviljas som ekonomiskt bistånd för begravning och gravsten.

Alla tillgångar i dödsboet avräknas från maximibeloppet. Du kan söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnad och gravsten genom att fylla i en blankett här nedan.

Fyll i ansökan 

Mer information

När en anhörig dör - Skatteverket

Kontakta oss

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00

Dödsbohandläggare

Telefon:
0155-45 78 41 
0155-24 85 23

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny