Till dig som söker asyl

Här finns information för dig som söker asyl i Sverige och bor i Nyköpings kommun.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn söker asyl på Migrationsverket och blir anvisade till en kommun. Läs mer om stöd för ensamkommande barn i Nyköping. 

Vuxna och familjer

Ensamstående vuxna och vuxna med familjer får en plats på ett boende som Migrationsverket ansvarar för. Som vuxen har du också möjlighet att ordna eget boende under asyltiden. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Förskola och grundskola

Barn som är 3 år och äldre har rätt att gå i förskola. Barn under 3 år har inte rätt till förskoleplats.

Nyköpings kommun erbjuder barn från årskurs 1 plats i grundskolan. 

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Ansök om plats i förskola (ålder 3-5 år)

Kontakta Handläggare förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet på 0155-24 80 60, vardagar kl. 10-12, barnplacering@nykoping.se 

Läs mer om Förskola.

Ansök om plats i förskoleklass (ålder 6 år)

Du kan ansöka om plats i förskoleklass från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Kontakta Ihsan Batti, ihsan.batti@nykoping.se, 073-149 31 26.

Läs mer om Förskoleklass.

Ansök till årskurs 1-6 (ålder 7-12)

Kontakta Ihsan Batti, ihsan.batti@nykoping.se, 073-149 31 26.

Läs mer om Grundskola.

Ansök till årskurs 7-9 (ålder 13-15)

På Nyköpings högstadium går elever i årskurs 7-9. 

Ansök här

Vid frågor - kontakta skolassistent Johanna Törnblom, johanna.tornblom@nykoping.se, 0155-24 87 44. 

Läs mer om Grundskola.

Ansök till gymnasium (ålder 16-19)

Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Läs mer om Gymnasium.

På Språkintroduktionen får elever en start i gymnasieskolan. Läs mer och ansök om Språkintroduktion.

Vid frågor - kontakta Leni Ekberg, 0155-24 80 66. 

Sjukvård och tandvård

Du som söker asyl eller saknar ID-handlingar har rätt till akut sjukvård och tandvård. Barn under 18 år, även de som lever gömda, har rätt till vård utan att det kostar något. Läs mer om vård i Sverige på 1177.se.

Behöver du akutvård? Ring 112.

För sjukvårdsrådgivning besök 1177.se.

Behöver du sjukvård? Kontakta vårdcentral  

Behöver du tandvård? Kontakta folktandvården.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00

Samhällsvägledning

0155-45 78 88

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny