Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuder vi på familjerätten dig som är förälder och som behöver hjälp att komma överens med din partner om vårdnad, boende eller umgänge för era barn. Samtalen är frivilliga, sker under sekretess, registreras inte och inga journaler förs.

Samarbetssamtal är ett sätt att lösa konflikter kring barn och föräldraskap. Fokus är alltid barnets bästa och barnets behov.

I samarbetssamtal får ni som föräldrar stöd i att komma överens till exempel när det handlar om var barnen ska bo, hur vårdnaden ska fördelas, umgänge, underhållsbidrag med mera.

Ansvaret för att komma överens är fortfarande upp till er som föräldrar, men vi hjälper er på vägen.


Fakta om samarbetssamtal:

  • Samarbetssamtalen är kostnadsfria
  • Samtalsledarna har ingen rätt att fatta beslut om vårdnad, boende umgänge eller försörjning utan ska stödja föräldrarna i att komma överens – utifrån barnets bästa
  • Samtalen är strukturerade för att kunna nå fram till gemensamma överenskommelser
  • Vi erbjuder också barnen att delta i samarbetssamtalen, där det är lämpligt
  • Samtalsledarna kan hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge

Läs mer om samarbetssamtal på webbplatsen för myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Anmälan till samarbetssamtal

Du kan själv ta initiativ till ett samarbetssamtal genom att fylla i en blankett och skicka till Familjerätten. Båda föräldrarnas namnunderskrift behöver finnas på blanketten och en förutsättning för samarbetssamtal är att båda föräldrarna är villiga att delta.

Du kan också ta kontakt med Familjerätten:

Tingsrätten kan även ge Familjerätten i Nyköpings kommun i uppdrag att genomföra samarbetssamtal. I de fallen förs dokumentation.

Avtal

Ni föräldrar som är överens eller som genom samarbetssamtal har kommit överens, har möjlighet att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för era barn.

Avtalen ska godkännas av Familjerättsenheten och blir då juridiskt bindande, vilket innebär att de har samma verkan som en dom utfärdad i domstol.

Försäkringskassans webbsida om underhållsbidrag

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

Postadress

Nyköpings kommun
Division Social omsorg
Individ- och familjeomsorg
611 83 Nyköping

Besöksadress 
Östra Rundgatan 11
611 33 Nyköping

Behöver du hjälp efter kontorstid, ring
Social beredskap 073-773 72 73

 

Verksamhetschef

Gabriel Billing
gabriel.billing@nykoping.se
0155-24 80 46

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny