Arvode för god man och förvaltare

När du är god man eller förvaltare får du ett visst arvode. Som regel är det huvudmannen som betalar arvodet och det ingår i ditt uppdrag att budgetera för det

Ett uppdrag som god man eller förvaltare är delvis ideellt. Det arvode som du får kan därför inte jämställas med lön och det kan heller inte omfatta allt som du har utfört i ditt uppdrag.

Arvodet är baserat på åtgärder inom uppdraget. Till exempel kan du som god man eller förvaltare inte få extra arvode för att du hjälpt huvudmannen att städa eller handla.

Det är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) riktlinjer som bestämmer arvodet.

Vem betalar arvodet?

Det är huvudmannens tillgångar och inkomster som styr vem som ska stå för arvodet. Huvudregeln är att det är huvudmannen som betalar.

Om huvudmannens skattepliktiga inkomst före skatt understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet och värdet av huvudmannens samlade tillgångar samtidigt understiger 2 gånger prisbasbeloppet, betalar kommunen arvodet i stället.

Vem som ska betala arvodet framgår av det beslut du får av överförmyndarkontoret, efter att vi granskat din årsräkning. 

När huvudmannen betalar arvodet

Om det i beslutet från överförmyndarkontoret står att det är huvudmannen som ska betala ditt arvode, ingår det i ditt uppdrag att planera och budgetera för det.

Du ska också för huvudmannens räkning betala in arbetsgivaravgifter till Skatteverket och skatt (30 procent) till huvudmannens skattekonto. Kostanadsersättning och milersättning är det ingen skatt på. Alla transaktioner för att betala arvode ska du göra från huvudmannens konto.

För vägledning i hur du betalar till Skatteverket använd Skatteverkets hjälpblankett för god man

Du ska även lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Använd Skatteverkets blankett för förenklad arbetsgivardeklaration.

När Nyköpings kommun betalar arvodet

När Nyköpings kommun betalar arvodet betalar vi också skatter och avgifter.
Nyköpings kommun betalar ut arvodet via Sörmlands Sparbank.

Om du vill få ditt arvode utbetalt till en annan bank måste du själv göra en kontoregistrering hos Swedbank som samarbetar med Sörmlands sparbank. Eller ta kontakt med den bank du har. Säg att det gäller ett lönekonto. Löneenheten på Nyköpings kommun har inga bank- eller kontonummer i sina system. 

Då får du ditt arvode

Om huvudmannen betalar arvodet, gör du själv överföringen från huvudmannens konto till ditt konto, efter att du har fått arvodesbeslutet från överförmyndarkontoret.

Om det är Nyköpings kommun som betalar får du arvodet i samband med granskad redovisning.

Kontakta oss

Kontakta oss

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

overformyndaren@nykoping.se

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Telefon växel 0155-24 80 00

Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0155-24 87 00

Fax 0155-26 78 08

 

Besök

Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter