Fruängskällan

Fruängskällans äldre-och demensboende ligger centralt i Nyköpings västra stadsdel. Nära ligger Nyköpingshus och fina promenadstråk runt ån.

Om Fruängskällan och boendemiljön

På Fruängskällans äldre- och demensboende har vi möjlighet att välkomna 72 hyresgäster. Vi har 6 avdelningar med 12 hyresgäster på varje avdelning.

Boendet består av 2 huskroppar fördelade på 3 våningar och omges av en inre gård. Den slutna innergården har bekväma sittgrupper, planteringar, sålådor och ett växthus. Intill boendet finns restaurang Tennishallen. Den ansvarar kommunens måltidsservice för och den är öppen för allmänheten.

Lägenheterna

 • Varje lägenhet på Fruängskällan har en yta på 35 kvadratmeter.
 • Som hyresgäst har du tillgång till ett rum, badrum och en pentrydel med diskbänk, kylskåp och uttag för kaffekokare.
 • Lägenheterna är utrustade med ett burspråk, vilket innebär att fönstren är placerade lågt för att ge en vidsträckt utsikt från hela lägenheten för personer i rullstol.
 • Tvättstugorna är till för både personal och hyresgäster. 

På varje våning finns en rymlig gemensam balkong som vetter mot innergården. Där kan du som hyresgäst umgås och njuta av frisk luft och vacker utsikt.

Omgivning 

Boendet ligger mycket centralt och nära bussterminalen. Det finns parkeringsplatser i kvarteren vid fastigheten och i direkt anslutning till boendet. Det är bara några hundra meter till Teaterparken och Västra Storgatan, stadens gågata med affärer och serveringar.

Aktiviteter på Fruängskällan

Vi arbetar aktivt för att skapa en meningsfull tillvaro för våra hyresgäster. Dels med aktiviteter som planeras långt i förväg, men också med mer aktuella aktiviteter varje vecka för att hitta något som tilltalar var och en.

Några exempel på aktiviteter vi gör:

 • Promenader
 • Sittgymnastik
 • Tidningsläsning
 • Tipspromenader
 • Allsång, sång- och läsestunder

Vi samarbetar även med flera frivilliga organisationer som Väntjänsten, Svenska kyrkan och Sveriges kommunalpensionärer som är med och bidrar. Kyrkan erbjuder andakter med musik i Tennishallens restaurang.

Vi erbjuder även musikunderhållning i Tennishallens restaurang samt underhållning på innergården under sommartid. 

För besökare

Du behöver inte meddela oss i förväg om du planerar att besöka en anhörig på Fruängskällan, eftersom vi inte har särskilda besökstider. Men vi vill gärna att du informerar oss i förväg om en hyresgäst ska följa med dig hem eller behöver åka iväg för andra ärenden (se kontaktuppgifter längre ned på sidan).

Intill Fruängskällan finns Tennishallens restaurang som har lunchservering och hämtning av mat varje dag mellan klockan 11 och 14. Läs mer om öppettider och meny.

För parkering hänvisar vi till Fruängsgatan där Nyköpings kommuns parkeringsregler gäller. Det finns även parkeringsmöjligheter på gården intill Tennishallens restaurang, som har avgift dygnet runt.

Titta in i Fruängskällan

Information om äldre-och demensboenden

Inför flytt till äldre-och demensboende

När du har beviljats plats på ett äldreboende eller demensboende finns det några saker du behöver tänka på kring blanda annat lägenheten, tidigare hjälpmedel, möbler och flytt. Läs mer om inför flytt till äldre- och demensboende. 

Hälso- och sjukvård på äldre- och demensboenden

Som hyresgäst har du tillgång till sjuksköterska på boendet. Det innebär att du på boendet kan göra provtagning, få läkemedelsgenomgång och bedömningar av ditt hälsotillstånd. Du kan även få dina läkemedel direkt till boendet.

Patientansvarig läkare är anställd vid Region Sörmland och kommer till boendet regelbundet och samverkar med kommunens sjuksköterskor.

Det finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov av hjälpmedel eller rehabilitering.

Måltider på boendet

Kommunens Måltidsservice tillagar maten som vi serverar till dig på boendet. På boendet jobbar måltidsombud tillsammans med sina kollegor för att skapa trevliga måltidsstunder. Vi gör också skillnad på helg och vardag.

Du får välja om du vill sitta och äta i matsalen på ditt våningsplan, i restaurangen eller i din egna lägenhet.

Kontaktpersonal och genomförandeplan

Inom äldreomsorgen i Nyköpings kommun arbetar vi enligt
modellen att varje brukare ska ha en egen kontaktpersonal. Det är en person som lär känna brukaren lite mer. Kontaktpersonalen har en central funktion av vården och omsorgen för dig som hyresgäst.

För att du ska kunna påverka och vara delaktig gör din kontaktpersonal en genomförandeplan tillsammans med dig. Genomförandeplanen ska visa vad du behöver ha hjälp och stöd med, hur och när du vill ha hjälpen – allt för att du ska få en meningsfull och bra vardag.

Så jobbar vi med brukarinflytande

 • Det är viktigt att du är delaktig och kan påverka i din vardag. För att du ska kunna ha inflytande gör din kontaktpersonal en genomförandeplan tillsammans med dig. Genomförandeplanen ska visa vad du behöver ha hjälp och stöd med samt hur och när du vill ha hjälpen.
 • Några gånger per år har vi brukarråd på våra särskilda boenden. Då diskuterar vi gemensamma frågor. Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande.
 • Varje år genomför Socialstyrelsen  en rikstäckande enkätundersökning hur de äldre uppfattar äldreomsorgen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultaten av undersökningen använder vi för att förbättra och utveckla kvalitén på våra särskilda boenden.
 • Läs mer om hur vi jobbar med kvalitet

Din berättelse är viktig för oss

Vi önskar att du berättar om ditt liv i en så kallad levnadsberättelse. Det är ett dokument med olika frågeställningar om bland annat din uppväxt, dina relationer, olika saker du har varit engagerad i, vilka rutiner du brukar ha, vilka högtider du firar och så vidare.

Du kan fylla i den tillsammans med någon som känner dig väl. Genom att fylla i levnadsberättelsen är du med och skapar grunden i vård och omsorgsplaneringen; så kallad personcentrerad omvårdnad. Du kan fylla i det innan du flyttar in eller när du har kommit till boendet. Du får dokumentet av personal eller handläggare.

Du väljer själv vilka frågor som du vill besvara. 

Stöd för dig som anhörig

Du som anörig kan ta del av information om vilket stöd och hjälp som finns för dig som är anhörig till en äldre person eller någon som har psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Läs om kommunens stöd till anhöriga.

Läs också om Anhörigstöd där du kan få samtalsstöd och rådgivning med mera

Synpunkter och förslag

Om du har synpunkter eller förslag på verksamheten för äldre- och demensboenden, skriv gärna det i en synpunkt, via kommunens e-tjänst. 

Kontakta oss

Fruängskällans äldre- och demensboende

Fruängsgatan 1 A
611 31 Nyköping

fruangskallan@nykoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

BVA 0155-45 78 24
BVB 0155-45 78 29
1A 0155-45 78 25
1B 0155-45 78 26
2A 0155-45 78 27
2B 0155-45 78 28

Social omsorg

Verksamhetschef äldreomsorg
Mattias Carlsson
mattias.carlsson@nykoping.se
0155-45 73 21

Områdeschef särskilda boenden
Inga-Lill Amaya
ingalill.amaya@nykoping.se
0155-45 81 13

Enhetschef demensboende 
Ann-Christin Jansson
0155-45 78 16

Enhetschef äldreboende
Jennie Berton
0155-45 78 18

Assistent
Fatima Joneidi Majbour
0155-45 78 19

Handläggare

Ansök om äldreomsorg

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Publicerad: 2018-09-07
Uppdaterad: 2024-03-26