Äldre

Nyköpings kommun kan erbjuda dig som vill bo kvar hemma den service och hjälp som du behöver i din vardag. Det finns också olika typer av äldreboenden både i kommunal och privat regi. 

Service och tjänster för äldre kallas insatser. Exempel på insatser är: 

Insatserna är individuellt anpassade för att ge god vård och omsorg och rehabiliteringsträning utifrån dina egna behov. Våra handläggare bedömer vilket behov av vård och omsorg du har.

Läs mer om hur du ansöker om stöd och hjälp.  

Läs mer om hur vi jobbar för att förebygga smitta och smittspridning inom vår omsorg

Senior- eller trygghetsboende

Önskar du bo på ett senior- eller trygghetsboenden kontaktar du fastighetsägaren och ställer dig i deras eventuella kö. På seniorval.se kan du se vilka sådana boenden det finns. 

Lagar reglerar insatserna

Det är till stor del socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som reglerar insatserna.

Har du en funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, men kräver omfattande stöd och service, kan du ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer om de insatserna under rubriken Funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för omsorgen om äldre i Nyköpings kommun.

Frågor och svar

Några vanliga frågor om äldreomsorg.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. På Pensionmyndighetens webbplats kan du göra en beräkning för att se om du bör ansöka.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan också ansöka åt din nära anhörig. 

Du ansöker om bostadstillägg via E-tjänst på Pensionsmyndighetens webbplats.

Du är välkommen att delta på Pensionsmyndighetens digitala möten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och kan även ställa egna frågor via en chatt. 

Demenssjukdom

Läs mer om demenssjukdom och vilket stöd som finns att få.

Mer information

Kontakta oss

Verksamhetschef äldreomsorg

Mattias Carlsson
mattias.carlsson@nykoping.se
0155-45 73 21

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter