Psykisk hälsa

Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, vår hälsa och vår funktionsförmåga. Men mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa och behöver stöd. Om du känner dig nedstämd eller orolig, har svårt att sova eller lider av psykiska besvär så finns stöd och hjälp att få.

Akut hjälp - ring 112

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Till social beredskap kan du vända dig vid akuta sociala problem när socialtjänsten är stängd - efter kontorstid och på helger.

Telefonnummer 073-773 72 73

Råd om vård - ring 1177

Du kan ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 du vill veta mer om vilken hjälp du kan få. Läs också om vilken hjälp det finns att få på 1177:s webbplats.

Stöd vid oro för corona-viruset

Läs om stöd och råd vid oro inför corona-viruset på Uppdrag psykisk hälsas webbplats.

Röda Korsets telefonjour

Om du känner dig ledsen eller orolig och behöver någon att prata med kan du ringa anonymt till Röda korsets telefonjour Telefon: 0771-90 08 00. Läs mer om Röda korset här

Region Sörmland ansvarar för vård och behandling

Om du mår dåligt i själen, är mobbad, stressad eller behöver hjälp med ett annat problem kan du få hjälp. Beroende på hur gammal du är kan du få hjälp från olika håll.

Kommunen har ett nära samarbete med Region Sörmland, som ansvarar för din vård och behandling.

Vid behov av akut psykiatrisk hjälp kontakta Psykiatriska mottagningen på Nyköpings lasarett – dygnet runt

Om du känner dig nedstämd eller på andra sätt mår psykiskt dåligt kan du i ett första skede vända dig till vårdcentraler i Nyköping. 

Vid allvarliga psykiatriska tillstånd kan du vända dig till psykiatriska mottagningen på Nyköpings lasarett.

Stöd till barn och unga

Stöd till ungdomar

Stöd till dig som är anhörig

Du som är anhörig till en person som har psykisk ohälsa kan få stöd genom kommunens Anhörigstöd.

På den här webbsidan kan du också läsa om andra föreningar som stöttar anhöriga.

Missbruk/beroende och samsjuklighet

Läs mer om det stöd som finns att få vid olika typer av missbruk och beroende samt samsjuklighet=psykisk ohälsa i kombination med missbruk/beroende. 

Stöd vid våld

Läs mer på sidan våld i nära relation för kontaktvägar om du är utsatt för våld. 

Samlad lista

1177 har en lista över stöd vid psykisk ohälsa.

Långvarig och allvarlig psykisk ohälsa

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp från kommunen.

Personligt ombud finns för dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning eller omfattande svårigheter i vardagen.

Personligt ombud kan tillsammans med dig se vad du behöver och vara ett stöd för dig i dina kontakter med myndigheter och sjukvård.

Sysselsättning inom psykisk funktionsnedsättning

Kommunen samarbetar med Stiftelsen Fontänhuset och kooperativet Silvermånen för att erbjuda sysselsättning till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som inte förvärvsarbetar eller studerar.

Öppna sidomeny

Nyheter