Bostad först en väg till bättre livskvalitet

Du som är hemlös kan genom Bostad först få hjälp med en egen fast bostad utan krav på motprestation om drogfrihet eller behandling. För att du ska bli erbjuden en plats behöver vissa förutsättningar uppfyllas.

Den bostad du kan få genom Bostad först blir den fasta punkt som tillsammans med regelbundna kontakter med boendestödjare kan bidra till möjligheter att förändra din livssituation. Det är viktigt att hyreslagstiftningen efterföljs. 

Kommunens Socialnämnd och Vård- och omsorgsnämnd har skrivit IOP-avtal med Sörmlands Stadsmission och Verdandi som ansvarar för insatsen Bostad först. Det sker i nära samverkan med Nyköpings kommuns socialtjänst. Både svensk och internationell forskning och erfarenhet visar att det är svårt för hemlösa att kunna förändra sina liv utan att först ha en fast bostad vilket påverkat beslutet.

Är du hemlös och vill ha en bostad?

Bostad först är en av flera olika insatser i kommunens arbete mot hemlöshet. Genom Bostad först får du möjlighet att hyra en egen lägenhet bland andra hyresgäster. En kontaktperson knuten till ett mindre team finns hela tiden nära dig för att stötta. För att vara aktuell för ett biståndsbeslut behöver du först ha kontakt med socialtjänsten som gör en bedömning av din situation.

Vem har rätt till Bostad först?

För att söka bistånd ska du vara i en hemlöshetssituation och ha varit folkbokförd i Nyköpings kommun i minst två år. Bostad först vänder sig till individer med allvarlig psykisk ohälsa och/eller en beroendeproblematik. Du ska ha svårt att på egen hand skaffa en lägenhet och vara i behov av hjälp från socialtjänsten.


Bostad först riktar sig till dig som är:

 • Aktuell hos division Social omsorg i Nyköpings kommun 
 • Står långt från ordinarie bostadsmarknad och har varit hemlös minst två år 
 • Har ett missbruk av alkohol/narkotika och/eller har psykisk ohälsa 
 • Vill bo i en lägenhet och ta emot stöd från Bostad först samt följa de åtaganden det innebär att vara hyresgäst (betala hyran, sköta lägenheten, inte störa grannar) 
 • Godkänner att relevant information får utbytas mellan socialtjänst, utförare och fastighetsägare 


Det här erbjuder vi dig: 

 • En egen lägenhet  
 • Stöd från en egen kontaktperson. Det kan handla om stöd kring ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller annat stöd i det vardagliga livet. Du bestämmer själv vad du vill ha för hjälp
 • Flexibelt stöd där vi har bostaden som utgångspunkt 
 • Möjlighet till kontakt med personal dygnet runt 


Det här förväntar vi oss av dig: 

 • Du är motiverad till en förändring i ditt liv. 
 • Du vill bo i en egen lägenhet. 
 • Du är motiverad att sköta din lägenhet, betala hyran i tid och inte störa grannarna. 
 • Du tar emot oss i ditt hem minst en gång per vecka.
 • Du är positiv till att ta emot stöd av Bostad först 


Vad ska du ha provat innan?

Du ska vara aktiv bostadssökande, hemlös och tidigare ha fått stöd från socialtjänsten med lösningar på nödboende. Exempelvis härbärge, vård på behandlingshem eller annat stödboende som inte varit tillräckligt.


När din ansökan beviljats

 • En handlingsplan skapas tillsammans med dig och Sörmlands Stadsmission eller Verdandi. 
 • Du behöver ge samtycke till att ta emot regelbundet boendestöd. 
 • Krav på att följa hyreslagstiftningen 
 • Sköter du ditt boende under två år kan det finnas möjlighet till ett förstahandskontrakt 


Kontaktuppgifter om du vill gå vidare 

Om du vill ha mer information om Bostad först kan du vända till socialtjänsten i Nyköping, Stadsmissionen eller Verdandi. 

Kontakta oss

Socialtjänsten Nyköpings kommun

Östra Rundgatan 11

Tel 0155-24 80 00

Mejl: dsobostadssocialagruppen@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter