Utförare av hemtjänst

Här hittar du de utförare av hemtjänst som är godkända av Nyköpings kommun och ingår i Fritt val inom hemtjänsten. 

Tjänster 

Begreppen för olika slags tjänster:

Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad innebär hjälp med dusch, påklädning, måltider, promenader mm.

Trygghetslarm är ett larm som du har hemma med vilket du kan tillkalla omvårdnadspersonal.

Servicetjänster

Servicetjänster innebär städning, tvätt och inköp.

Servicetjänster kan efter individuell bedömning även omfatta promenad, social tid, post-, bank- och apoteksärenden samt enklare hjälpinsatser som disk, bäddning, blomvattning och sopor.

Tilläggstjänster som kostar extra

Privata hemtjänstföretag kan erbjuda tilläggstjänster som hemtjänsttagaren betalar separat för i form av RUT-avdrag. Det kan till exempel vara trädgårdsarbete eller fönsterputsning.

Godkända utförare, samtliga hemtjänstinsatser 

Öppna sidomeny