Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning och behöver stöd och hjälp i ditt hem.

i Nyköping får du välja utförare av hemtjänst, kommunen eller ett privat företag.

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst. Kommunens handläggare fattar beslut om hemtjänst och du får besked om beslutet inom två till tre veckor, från det att du har ansökt.  

Ansök om hemtjänst

Om hemtjänst

Stöd och insatser från hemtjänsten

De insatser som ryms i begreppet hemtjänst syftar till att underlätta det dagliga livet för dig i din egna bostad. Det ska i sin tur underlätta för dig att bo kvar hemma.

Insatserna kan handla om service eller personlig omvårdnad, situationer där ditt behov endast kan tillgodoses med stöd.

Vi anpassar dina insatser efter dina behov. Det kan variera från hjälp någon gång per vecka till omfattande hjälp flera gånger om dagen och natten.

Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad handlar om stöd i det som rör dig som person. Till exempel att äta, dricka, klä på eller av sig, sköta personlig hygien, förflytta sig eller ökad trygghet.

Service

Serviceinsatser handlar om praktisk hjälp med hemmets skötsel. Till exempel att städa, tvätta, stryka. Det kan också handla om att göra inköp, apoteksärenden, social tid och promenader.

Matlåda levererad till dörren

Läs mer om vad som gäller vid matlåda levererad till dörren

Trygghetslarm

Läs mer på sidan om trygghetslarm.

Tillsyn på natten

Trygghetsskapande besök på natten gör vi i första hand med kamera. Vid behov av personligt stöd är det hemtjänstens nattpatrull som kommer hem till dig. 

Inköp av mat

I Nyköpings kommun kan du får hjälp med inköp av matvaror via webbshopen mathem.se.

Så funkar det vid inköp av mat:

  • Hemtjänstpersonalen kommer hem till dig och har en surfplatta med sig. Tillsammans gör ni en beställning utifrån sortimentet i webbshopen.
  • Dina varor blir levererade direkt hem till dig en gång per vecka, utifrån ett fastslaget schema.
  • Leverantörens chaufför sätter dina varukassar så att du lätt kan plocka in dina varor. Har du särskilda behov vid varuleveransen kan du bli beviljad stöd från hemtjänsten.
  • Du betalar dina dagligvaror genom en månadsfaktura som Mathem skickar hem till dig. Vi hanterar inga kontanta pengar. 
  • Kostnad för insatsen inköp debiterar vi enligt din hemtjänstavgift. Nyköpings kommun betalar plock- och leveranskostnader.

Vad kostar hemtjänst?

När du får hemtjänst som insats, betalar du också för den. Priset är baserat på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver.

Läs mer på sidan om avgifter i äldreomsorg.

 

Så fungerar hemtjänst

Kontaktpersonal

Kontaktpersonal är en för dig utsedd person i hemtjänsten. Kontaktpersonalen har en central funktion i att se till att du får den vård och omsorg du behöver. 

Genomförandeplan

Vi utgår utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. I din genomförandeplan ska det framgå vad vi gör tillsammans, vad vi gör åt dej och vad du klarar att göra själv. Vi följer upp planen en gång per år och vid ändrade behov eller nytt beslut. 

Personalen

Hemtjänsten jobbar aktivt med att minimera antalet personal som besöker dig. Personalen i hemtjänst dag är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. De bär synlig namnskylt och har giltig legitimation.

Hemtjänsten arbetar mellan klockan 07.00 och 22.00.
Under natten arbetar nattpatrullen. De genomför biståndsbedömda insatser på natten, i ditt hem, oavsett hemtjänstföretag.

Läs om hur vi jobbar med kvalitet i Social omsorg

Nyckelfritt lås

Nyköpings kommun har ett system med nyckelfritt lås för personer som har hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm. Läs mer om nyckelfritt lås. 

Kommun eller privat företag – du kan välja och byta utförare av hemtjänst

Det är alltid kommunens handläggare som tar emot ansökningar och beviljar hemtjänst.

Du som har hemtjänst eller har fått hemtjänst beviljat kan välja bland flera utförare. Det kallas fritt val. Du kan välja mellan kommunens egen hemtjänst eller ett företag, som är godkänt av kommunen.

Alla hemtjänstutförare finns i hela kommunen. Om du har beslut på både omvårdnads- och serviceinsatser kan du välja att ha en utförare till den ena och en utförare till den andra.

På seniorval.se kan du läsa om tips på frågor att ställa och saker att överväga när du ska välja hemtjänst.

Så väljer du utförare

  1. Läs om vilka utförare som finns
  2. Kontrollera att utföraren som du vill välja erbjuder de tjänster som du är beviljad av handläggaren.
  3. Fyll i blanketten för val av utförare 

Byta utförare av hemtjänst

Du som har hemtjänst idag och vill byta utförare kan göra det när som helst. Valet är inte tidsbegränsat.

Fyll i blanketten för byte av utförare

Jämför utförare

I vår listning kan du jämföra olika utförare av hemtjänst i Nyköping

 

Hemtjänst efter sjukhusvistelse

När du kommer hem efter att ha varit på sjukhus och haft omfattande omvårdnadsbehov, får du omvårdnad av ett särskilt hemgångsteam.  

Teamet består av omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut och tillgång till sjuksköterska. De har hand om omvårdnaden under de inledande två till fyra veckorna.

Om du inte haft hemtjänst tidigare

Om du inte tidigare har haft hemtjänst och har behov av det ska du ansöka om hemtjänst. Handläggare utreder och beslutar om du fortsatt ska ha stöd i hemmet när hemgångsteamet är färdig med sin omvårdnad. Om du får beslut om insats av hemtjänst kan du sedan välja utförare för din fortsatta omsorg - kommunen eller privat företag.

Om du haft hemtjänst tidigare

Om du hade hemtjänst innan sjukhusvistelsen återgår omsorgen till den utförare av hemtjänst som du sedan tidigare hade. Men du har också möjlighet att byta utförare

Korttidsboende

Korttidsboenden kan fungera som en avlastning för anhöriga. Det kan också vara en tillfällig lösning om din bostad behöver anpassas för till exempel rullstol. Läs mer om hur det fungerar med korttidsboende

Hemtjänst för tillfälliga besökare

Är du i behov av hemtjänst och planerar för en tillfällig vistelse i Nyköping? Ta kontakt med din handläggare i din hemkommun och meddela oss minst fyra veckor innan du kommer.

Läs mer om hemtjänst för tillfälliga besökare.

Avboka, avsluta eller förändra hemtjänst

Avboka insats i hemtjänst

Du som har hemtjänst som insats och vill avboka en insats behöver medela det: 

  • Du måste avboka din insats i hemtjänsten på en vardag och senast ett dygn innan besöket. Om du till exempel har planerat besök onsdag klockan 10 måste du avboka senast tisdag klockan 10. Om du du har planerat besök måndag klockan 10 måste du avboka senast fredag klockan 10. Undantag gäller till exempel om du blir akut inlagd på lasarettet. Vi gör individuell bedömning utifrån aktuell situation.
  • Du som kund eller anhörig ringer eller mejlar till din hemtjänstgrupp och avbokar besöket. Det är tiden då mejlet eller telefonsamtalet kommit in som gäller för avbokningen. Kontaktuppgifter finns i pärmen från hemtjänsten. 

Varje inställt hemtjänstbesök som inte blivit avbokat i tid kostar 150 kronor och läggs på din ordinarie faktura.

Avsluta eller förändra hemtjänst

Om du har hemtjänst som insats men inte längre har behov av det, kontakta kommunens handläggare för att  avsluta insatsen.

Om du har behov av att förändra dina insatser för hemtjänst, kontakta kommunens handläggare.

Kontakta oss

Verksamhetschef äldreomsorg
Mattias Carlsson
0155-45 73 21
mattias.carlsson@nykoping.se

Områdeschef hemtjänst
Susanne Svenman
0155-45 81 12
susanne.svenman@nykoping.se

Enhetschef för biståndshandläggare/myndighet
Alma Sarenkapic Engström
0155-24 80 15
alma.sarenkapic.engstrom@nykoping.se

Nyköpings kommuns hemtjänst
Kontaktuppgifter och information om Nyköpings kommuns hemtjänst

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter