Anhöriggrupper

I en grupp kan du utbyta erfarenheter och få kontakt med andra som befinner sig i en liknande livssituation.

Grupper det finns upprättade anmälningslistor till:

Illustration av två kvinnor som samtalar
Anhörigcafé

Du är inte ensam – välkommen att träffa andra som också stöttar en person på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

 

Illustration av en samtalsgrupp
Grupp: I nöd och lust. För dig som är över 60 år och stöttar eller vårdar din partner i ert gemensamma hem

Samtal om förändringen från att vara jämbördiga partners till att leva med en partner med omsorgsbehov. Om kärlek, sorg, frustration. Hur ska det bli i framtiden? Hur ska jag orka?

Illustration av en kvinna som funderar
Grupp: Min egen återhämtning

 

Under träffarna fokuserar vi på dig och pratar utifrån olika teman för din återhämtning och ditt mående. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar, praktiska tips och råd tillsammans med andra anhöriga.

Illustration av tre personer som samtalar
Grupp: För dig som är under 60 år och stöttar eller vårdar din partner i ert gemensamma hem.

I gruppen samtalar vi om förändringen från att vara jämbördiga partners till att leva med en partner med omsorgsbehov. Om kärlek, sorg, frustation. Hur ska det bli i framtiden? Hur ska jag orka?

 

Illustration av två föräldrar och ett barn
Grupp: För dig som är förälder till barn eller ungdom med NPF

Samtalsgruppen är för dig som är förälder till barn/ungdom med NPF. 

Illustration av två föräldrar och ett barn
Grupp: För dig som är förälder till ungdom/vuxet barn med psykisk ohälsa

Samtalsgruppen är för dig som är förälder till ungdom/vuxet barn med psykisk ohälsa. 

Illustration av ett par
Grupp: För dig som är förälder till vuxet barn med funktionsnedsättning

Samtalsgruppen är för dig som är förälder till vuxet barn med funktionsnedsättning.

Illustration av två stiliserade ansikten
Grupp: För dig som står nära någon med missbruksproblematik

Samtalsgruppen är för dig som står nära en person med missbruksproblematik.

 

Illustration av digital terapi
För dig som är vuxensyskon till någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon. Du får möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra syskon. 


Anmäl och läs mer på anhoriga.se

Illustration av digital terapi
Mindfulness - flera digitala klasser

Som anhörig är det vanligt att känna stress och otillräcklighet. Ofta går all energi åt till andra och det känns svårt att fokusera på sig själv och ta tid för återhämtning. Genom en digital kurs kan du lätt ge dig själv möjlighet att få tid för dig själv.

Läs mer om Anhörigstöd på nykoping.se/anhorigstod

Vad gör man in en grupp?

I en grupp träffar du andra anhöriga i liknande situation. Du kan få råd som underlättar din vardag. Vissa grupper har fokus på information och kunskap, andra har fokus på samtal och reflektion.

En grupp kan exempelvis utgå från ett studiecirkelmaterial, en bok eller att gäster är inbjudna för att ge information.

En annan grupp har fokus på erfarenhetsutbyte, samtal och reflektion. Den gruppen planerar tillsammans träffarnas innehåll.

Kostnadsfritt

Det är kostnadsfritt att delta i alla grupper

Vem kan vara med i en grupp?

Du som hjälper och stödjer någon som är äldre, långvarigt sjuk, har missbruksproblematik eller har en funktionsnedsättning (fysisk eller psykisk) är välkommen att delta.

Hur går det till?

Du anmäler ditt intresse av att delta i en grupp genom att kontakta oss. Finns det en anmälningslista upprättad till en grupp som passar dig skriver vi upp dig där. Om det inte finns någon anmälningslista till en grupp som passar dig upprättar vi en ny lista. 

En grupp består av 6–8 anhöriga. När tillräckligt många anhöriga anmält intresse för en grupp planerar anhörigkonsulenten datum och tid för träffarna. Du som anmält intresse får då en inbjudan till gruppen. När du fått inbjudan tackar du ja eller nej till att delta.

När startar gruppen?

Det kan ta olika lång tid beroende på hur många som är intresserade.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med anhörigstöd för att fråga hur intresset för gruppen ser ut. 

När du anmäler dig är det viktigt för gruppen att du bedömer att du kan delta vid alla tillfällen. Vet du redan att du har annat inbokat, ber vi dig vänta till nästa omgång.

Anmäl intresse för att delta i en grupp

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Anhörigstöd och berätta om dina önskemål kring grupp. Berätta även om du föredrar att delta dagtid eller kvällstid. Telefon: 0155-45 74 10, e-post: anhorigstod@nykoping.se

Andra grupper du kan anmäla dig till:

  • Träna mindfulness digitalt - Mindfulness för dig som är över 18 år och som ger stöd och hjälp till en närstående på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Du behöver inga förkunskaper. Du kan delta vid en eller flera träffar. Du anmäler dig via mejl.  

Kontakta oss

Anhörigstöd

0155-45 74 10
anhorigstod@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny